Instorting

nr. 010094000004 In 1769 stortte de zeventiende-eeuwse Muiderpoort in: de poort 'week van haare grondslagen, en was binnen korte tijd geheel weggezakt'. De ramp zorgde voor nogal wat ophef onder de Amsterdammers. De instorting werd veelvuldig vastgelegd in tekeningen en prenten, zoals hier door Reinier Vinkeles, die ook de kijkers en een tekenaar – misschien wel zichzelf – vereeuwigde.

Oude Muiderpoort

De oude Muiderpoort was rond 1660 gebouwd. Amsterdam was toen uitgebreid tot aan de Singelgracht en er waren nieuwe poortgebouwen nodig. De Muiderpoort werd gebouwd volgens hetzelfde ontwerp als de Weesperpoort en de Utrechtsepoort.

Tweede Muiderpoort

Na de instorting van de eerste Muiderpoort in 1769 werd meteen een nieuwe poort gebouwd onder leiding van stadsarchitect Cornelis Rauws. De Tweede Muiderpoort is monumentaler dan zijn voorganger. De muren zijn één tot anderhalve meter dik. De poort is een van de weinige Amsterdamse openbare bouwwerken uit de achttiende eeuw.

Reinier Vinkeles

Reinier Vinkeles (1741-1816) was tekenaar en graveur. Afbeeldingen van de stad waren in de achttiende eeuw erg in trek bij de Amsterdamse burgers. Vinkeles was een van de belangrijkste zogenaamde topografische kunstenaars. Zijn vele tekeningen geven een beeld van het Amsterdam van zijn tijd.

De instorting van de Muiderpoort, tekening door Reinier Vinkeles, 1769

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<