Giflandschap

nr. 010003005535 Bij de Diemerzeedijk was een stortplaats en een brandplaats voor chemisch afval. Op het afval vormde zich een humuslaag, waarop een grote variatie aan bijzondere planten groeide. Het gebied is nu gesaneerd en omgebouwd tot stadspark.

Diemerzeedijk

De Diemerzeedijk is een oude middeleeuwse dijk, aangelegd om het land te beschermen tegen de Zuiderzee. Door aanslibbing ontstond er een buitendijks gebied. Toen aan het eind van de negentiende eeuw het Amsterdam-Rijnkanaal werd aangelegd, werd het gebied een schiereiland. Vanwege de rust kon hier een rijk natuurgebied ontstaan.

Chemisch afval

In de jaren zestig was het buitendijkse gebied van de Diemerzeedijk in gebruik als brandplaats voor chemisch afval en als stortplaats voor puin en huisvuil. De bodem is hierdoor sterk verontreinigd geraakt met onder anderen minerale olie en zware metalen.

Stadspark

Juist op deze zwaar verontreinigde plek opende in 2004 een nieuw stadspark, het Diemerpark. De verontreinigde grond onder het park is als het ware 'ingepakt' en voorzien van een waterdichte bovenlaag van kunstklei en folie. Het park van negentig hectare is vooral bedoeld voor de bewoners van IJburg.

Vervuilde grond bij de Diemerzeedijk, foto door Wout Berger, juni 1986

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<