Dijkdoorbraak

nr. _010001000008 In de nacht van 4 op 5 maart 1651 woedde er langs de Nederlandse kusten een zware storm, de Sint Pietersvloed. Diezelfde nacht was het volle maan en springvloed. Even buiten Amsterdam brak bij het dorpje Houtewael op twee plaatsen de dijk. Met groot geweld stroomde het water de achterliggende lage polders binnen. Pieter Nolpe ving het natuurgeweld in een prent.

De Dam overstroomd

In Amsterdam stroomde het water over de Nieuwendijk en de Warmoesstraat. De Dam en de Nieuwmarkt stonden blank. Veel plaatsen in de stad waren alleen nog over het water bereikbaar.

Dijken

De oevers van het IJ werden beschermd door een ruim tweeëmhalf meter hoge aarden dijk, die ook door de stad liep. De Haarlemmerdijk en de Hoogte Kadijk zijn niet alleen aan hun naam, maar ook aan hun hoogte nog steeds herkenbaar als waterkering.

Ramptoerisme

De rampplek trok veel bekijks. Op een tekening van Jacob Esselens is te zien hoe een menigte mensen zich vergaapt aan het grote inbraakgat en de weggespoelde stukken dijk. Sommigen hebben eten en drinken meegenomen: je reinste ramptoerisme!

De doorbraak van de Sint Anthoniesdijk, ets door Pieter Nolpe, 1651

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<