De pest

nr. 015030000054_001 In de verder zo welvarende zeventiende eeuw werd Amsterdam een paar keer getroffen door de builenpest. Tijdens de laatste zware pestepidemie, van 1663-1664, vielen er bijna 25.000 doden, ruim tien procent van de toenmalige stadsbevolking. Uit angst voor besmetting verbood het Italiaanse Piacenza in 1663 mensen die in Amsterdam waren geweest de toegang tot de stad.

Amsterdam in de ban

Piacenza vaardigde op 20 november 1663 een ban op Amsterdam uit. De wereldlijke en geestelijke machthebbers kondigden af dat niemand die in Amsterdam of het omliggende gebied was geweest de stad in mocht. Ook mochten geen beesten of koopwaar die uit Amsterdam of omstreken afkomstig waren in Piacenza ingevoerd worden. Daarop stond de doodstraf en onmiddellijke inbeslagname van goederen.

Pest

De pest trof Europa voor het eerst in de veertiende eeuw. In een paar jaar tijd stierf meer dan een kwart van de Europese bevolking aan de ziekte. Ook Amsterdam werd niet gespaard. Van de vijftiende tot en met de zeventiende eeuw bleef de pest in Amsterdam regelmatig de kop opsteken.

Builenpest en longpest

Vooral de armen in de achterbuurten bezweken aan de pest. De builenpest werd overgebracht door vlooien van ratten, die vooral daar veel voorkwamen, terwijl een tweede variant, de longpest, zich in de overvolle buurten gemakkelijk van mens tot mens verspreidde.

Deze ban bevindt zich in de collectie vlugschriften onder nummer: 30584/775
Ban van de stad Piacenza op Amsterdam, 20 november 1663

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<