Cholerakaart

nr. 010044000001 Op deze kaart uit 1866 is de verspreiding van de cholera-epidemie van dat jaar over vijftig buurten van Amsterdam aangegeven. De cirkeldiagrammen tonen het aantal sterfgevallen per week in elke buurt, van 1 juni 1866 tot en met 18 oktober 1866. Het aantal is er met rode inkt bijgeschreven. Verder is de totale bevolking die een buurt eind mei 1866 telde opgetekend, met daaronder het totale sterftepromillage.

Arme buurt: hoog sterftecijfer

Op de kaart is duidelijk te zien dat in armere buurten de sterftecijfers veel hoger lagen dan in de buurten waar rijke mensen woonden. In een deel van de toen erg arme Jordaan, toen buurt QQ, stierf tijdens deze epidemie 9,6 promille van de oorspronkelijk 10.401 inwoners.

Cholera en hygiëne

Besmetting vond plaats doordat mensen water binnen kregen dat was vervuild met uitwerpselen van choleralijders. In 1832 bereikte de cholera Nederland. In de meeste grote steden was het drinkwater toen zeer vervuild, zodat de ziekte zich makkelijk verspreidde.

Schoon water

In 1853 werd een waterleiding aangelegd die schoon water uit de duinen naar Amsterdam bracht. Tijdens epidemieën werd dit water gratis uitgedeeld aan de armen. Vergeleken met andere steden kwam Amsterdam er bij de epidemieën van 1855 en 1866 goed vanaf.

Kaarten van Amsterdam

De cholerakaart maakt deel uit van de verzameling kaarten van Amsterdam van het Stadsarchief. De kaarten van 1866 tot 2012 zijn door Marc Hameleers verzameld in de catalogus Kaarten van Amsterdam: 1866-2012 die in 2013 verscheen.

Slachtoffers van de cholera-epidemie in 1866 in kaart gebracht

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<