Bonnetjes uit Rio

nr. image In het archief van de reder Meursing bevindt zich een verslag van de reparaties die het Amsterdamse schip de Kersbergen in 1888 in Rio de Janeiro onderging, mét bewijsstukken van de onkosten.

Sleepboot

Zwaar gehavend bereikte het schip de Kersbergen van de Amsterdamse rederij Meursing op 31 mei 1888 het Braziliaanse Rio. Een sleepboot bracht de Kersbergen daar naar de rede. Kapitein Klasen van de Kersbergen schakelde de volgende dag de hulp van de Nederlandse consul in, die twee experts aanwees om de schade op te nemen. Die schade bleek aanzienlijk. Het schip kon alleen gerepareerd worden als de lading gelost zou worden. De Kersbergen bleef ruim anderhalve maand in Rio.

Lek

De Kersbergen was op 14 april 1888 vanuit Cardiff met een lading steenkool vertrokken naar Soerabaja op Java. Al snel bleek er ergens bij de voorsteven een lek te zitten. Het weer was slecht, de zee woest, en er moest voortdurend gepompt worden. Toch voer kapitein Klasen door. Na een paar weken vroeg de bemanning hem een haven aan te doen voor reparaties. Pas op 22 mei besloot de kapitein naar Rio te varen, toen de meest nabije noodhaven. Op weg naar Rio liep de Kersbergen tijdens een storm nog meer schade op, onder andere aan de zeilen.

Rekeningen

Bij het verslag van de schade worden de rekeningen bewaard van de Braziliaanse bedrijven en ambachtslieden die de reparaties uitvoerden. Er is ook een rekening voor het opslaan van de vierhonderd ton steenkool die het schip vervoerde. En bonnetjes voor verzonden telegrammen, voor een vertaler Engels-Portugees, voor allerlei havengelden en voor de bevoorrading voor het vervolg van de reis, met onder andere brood, kool en bier, aardappelen en uien en petroleum.

Meursing

De familie Meursing was in de negentiende eeuw een familie van scheepsbouwers en reders. Het archief van de firma Meursing bevat onder andere rederijboeken met de kosten van het (ver)bouwen en uitrusten van schepen, journaals en kasboeken.

Bonnen voor reparaties van het schip de Kersbergen in Rio de Janeiro, 1888

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<