Aids

nr. 010109000017 In 1982 werden de eerste Nederlandse aidspatiënten geregistreerd. Vooral in de jaren tachtig en negentig overleden in Nederland duizenden mensen aan aids. Ongeveer de helft van alle Nederlandse aidspatiënten woonde in Amsterdam, waar een bloeiend uitgaanslevens voor homo's was. De aidsbestrijding in Nederland is dan ook vooral een Amsterdams product. De nadruk kwam daarbij te liggen op voorlichting.

Virus

Aids (acquired immune deficiency syndrome) dook in 1981 op onder homoseksuelen in de Verenigde Staten. Patiënten bleken het hiv-virus (human immuno-deficiency virus) te hebben. Dat virus is overdraagbaar via seksueel contact, via bloed en van moeder op kind. Hiv leidt tot ernstige aantasting van het immuunsysteem. Iemand die besmet is met het virus – dus seropositief is – hoeft niet meteen aids te krijgen, maar kan wel anderen besmetten.

Bezint eer ge bemint

Aids kan niet genezen worden. Daarom richtte de aidsbestrijding zich op preventie door gedragsverandering. Voorlichting over risicovol gedrag werd het voornaamste wapen in de strijd tegen aids. De boodschap was oorspronkelijk vooral gericht op homoseksuele mannen. Dit affiche roept op tot aanpassen van seksueel gedrag. Vanaf 1992 werd condoomgebruik de hoofdboodschap.

Aids Memorial Day

Jaarlijks vond op de laatste zaterdag van mei Aids Memorial Day plaats in de Beurs van Berlage. Op die dag werden de mensen herdacht die aan aids gestorven waren. Er waren quilts te bezichtigen — grote doeken samengesteld uit lapjes met de namen en levensdata van de overledenen -, er werden liederen gezongen en kaarsen aangestoken. Op de Dam lieten de mensen witte ballonnen op met kaartjes met de namen van overledenen.

Concert

In 2013 werden de bijeenkomsten op Aids Memorial Day vervangen door een herdenkingsconcert: het Candlelight Memorial Concert. Door goede medicijnen is in Nederland de levensverwachting van mensen met hiv vrijwel normaal.

'Bezint eer ge bemint', affiche in het kader van aidsvoorlichting, ca. 1990

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<