Aardbeving

nr. 010094000008 Op biddag, 18 februari 1756, was de lutherse gemeenschap verzameld in de Oude Lutherse Kerk toen de gelovigen plotseling een aardbeving meenden te voelen. Er brak grote paniek uit. Simon Fokke heeft het rijke interieur van de kerk en de geschrokken gelovigen in een prent vastgelegd.

Aardbeving

Het Nederlandsch Gedenkboek of Europische Mercurius van 1756 meldt dat er in januari en februari in heel Europa aardbevingen werden gevoeld. Op 18 februari schrok heel Nederland en een groot deel van West-Europa op van een forse schudding, die sommige mensen duizelig maakte en anderen flauw deed vallen. Torenspitsen zwaaiden heen en weer, klokken begonnen uit zichzelf te luiden en molens kraakten in hun voegen. Opmerkelijk genoeg bleef het water in grachten, sloten, rivieren en meren onberoerd. Veel gelovigen die op 18 februari voor de biddagviering naar de kerk gekomen waren, zagen daar de kroonluchters aan het plafond slingeren.

Oude Lutherse Kerk

De kerk van de lutherse gemeente staat op de hoek van het Spui en het Singel. Het was het oudste monumentale kerkgebouw van de lutheranen in Holland. Vanaf 1604 waren de lutheranen bijeengekomen in een pakhuis aan het Spui. In 1632 kregen zij van het stadsbestuur toestemming een echte kerk te bouwen. Die soepele houding kwam mede door het belang van de Amsterdamse handel met het luthersgezinde Oostzeegebied.

Lutherse Kerk in Amsterdam

Toen Maarten Luther op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen tegen het heersende katholieke gezag aan de kerkdeur van Wittenberg spijkerde, betekende dat het begin van het protestantisme. De lutherse beweging drong vrij snel in Amsterdam door. Na 1585 nam het aantal lutheranen in de stad flink toe, doordat lutherse Antwerpenaren die op de vlucht waren voor de Spaanse vervolgingen hierheen trokken.

Simon Fokke

Simon Fokke (1712-1784) was tekenaar en graveur. Hij woonde zijn hele leven in Amsterdam. Fokke gaf in zijn werk vooral de stad weer, en belangrijke gebeurtenissen die in de stad plaatsvonden. Zijn prenten sierden boeken, maar werden ook afzonderlijk uitgegeven.

Er wordt een aardbeving gevoeld in de Oude Lutherse Kerk, prent door Simon Fokke, 1756

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<