Winkelgalerij

nr. 010097000043 Voor de zuidkant van de nieuwe Raadhuisstraat ontwierp A.L. van Gendt met zijn twee zoons in opdracht van de Levensverzekering Maatschappij Utrecht een winkelgalerij met bovenwoningen. De galerij kwam tussen de Herengracht en de Keizersgracht te liggen. In april 1899 was de galerij klaar. Het was een indrukwekkend bouwwerk geworden, met een rijk versierde, licht gebogen gevelwand.

Raadhuisstraat

De stad breidde zich aan het einde van de negentiende eeuw uit naar het westen. Er was behoefte aan een doorgaande verbinding tussen de nieuwe wijken en het centrum. In 1890 besloot de gemeenteraad tot een doorbraak. Die vond grotendeels in 1895 plaats. Op 6 november 1896 kon de nieuwe straat, Raadhuisstraat genoemd, voor het verkeer worden opengesteld.

Doorbraak

De nieuwe weg liep van de Nieuwezijds Voorburgwal, ter hoogte van het Paleis, via de verbrede Huiszittensteeg en Korte Huiszittensteeg, de gedempte Warmoesgracht en een doorbraak tussen Heren- en Keizersgracht naar de Westermarkt. Daar sloot de nieuwe weg aan op de inmiddels gedempte Rozengracht.

Van Gendt

A.L. van Gendt was een veelgevraagd architect in de tweede helft van de negentiende eeuw. Zo werkte hij met P.J.H. Cuypers aan het Centraal Station en ontwierp hij het Concertgebouw. Zijn zoons J.G. en A.D.N. van Gendt waren vanaf 1896 zijn medewerkers. Toen hun vader in 1901 overleed namen zij de firma over.

De winkelgalerij aan de Raadhuisstraat, prent door J.G. van Gendt, 1875-1900

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<