Vrouwenkliniek

nr. 010056000001 De omstandigheden in het Binnengasthuis waren in de negentiende eeuw slecht. Maar in 1868 werd begonnen met de vervanging van de oude middeleeuwse gebouwen. Eerst waren er plannen om één groot ziekenhuis op het terrein te bouwen. Daar werd echter van afgezien. Er kwam aparte huisvesting voor verschillende verpleegvoorzieningen, zoals deze vrouwenkliniek.

Het terrein van het Binnengasthuis, 1663

Binnengasthuis

Na de alteratie van 1578 ontstond er een heel complex van gasthuizen bij de Grimburgwal, waar vroeger vooral kloosters stonden. De gasthuizen waren oorspronkelijk bedoeld om onbemiddelde reizigers op te vangen, maar ze ontwikkelden zich tot ziekenhuizen. Het terrein werd Binnengasthuis genoemd omdat er in 1635 buiten de muren ook een Buitengasthuis was gebouwd voor Amsterdammers met besmettelijke ziektes, zoals de pest.

Kraamkliniek

De eerste negentiende-eeuwse nieuwbouw op het terrein van het Binnengasthuis was een Kraamkliniek, op de hoek van de Oude Turfmarkt en de Grimburgwal. Het grote blok werd tussen 1868 en 1870 gebouwd door architect A.N. Godefroy. Deze inrichting was bestemd voor vrouwen uit de lagere klassen, die hier onder behoorlijke omstandigheden konden bevallen.

Vrouwen-Zieken

Naast de Kraamkliniek werd tussen 1873 en 1877 het 'Gebouw tot Verpleging van Vrouwen-Zieken' gebouwd, ook ontworpen door A.N. Godefroy. Terwijl de vrouwen uit de lagere klassen in de Kraamkliniek terecht kwamen, was het Vrouwenziekenhuis bestemd voor ‘fatsoenlijke’ burgervrouwen.

Gevel

De gevels van het Vrouwenziekenhuis en de Kraamkliniek lijken op elkaar. Maar omdat het Vrouwenziekenhuis bestemd was voor beter gesitueerden, is de gevel uitgebreider versierd dan die van de Kraamkliniek. Beide gebouwen hebben een nogal sober uitgevoerde achtergevel. De architect verfraaide alleen die gevels die van buiten het Binnengasthuisterrein zichtbaar waren.

Gebouw tot Verpleging van Vrouwen-Zieken, ontwerp door A.N. Godefroy, 1870

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<