Station Bijlmer

nr. 010084000001 Het station Bijlmermeer werd 24 mei 1971 door wethouder Brautigam geopend. Het zat toen nog in een houten noodgebouwtje. In maart 1976 werd een dubbelstation in gebruik genomen, een combinatie van een halte voor de metro en een spoorwegstation voor treinen langs de lijn Utrecht-Amsterdam.

Bijlmermeer

Eind jaren vijftig wilde Amsterdam de stad uitbreiden met een kwalitatief hoogwaardige woonwijk, waarin men zou kunnen werken en recreëren. Daarvoor was het oog gevallen op het poldergebied rond de Bijlmermeer. Door verzet van de buurgemeenten duurde het jaren voordat de Tweede Kamer in augustus 1966 accoord ging met annexatie van dit gebied. Niet lang daarna later sloeg de Amsterdamse burgemeester Gijs van Hall de eerste paal voor de nieuwe hoogbouwwijk in de grond.

Grootschalig bouwen

Stedebouwkundigen hadden grootse plannen voor de Bijlmer. De nieuwe wijk moest grootschalig worden met veel hoogbouw maar ook met veel groen. Het zou een efficiënt verkeerssysteem krijgen met wegen op drie niveau’s: beneden de voetgangers en fietsers, op het tweede niveau het gemotoriseerde verkeer en daarboven de metro/treinverbinding. Parkeergarages moesten de auto’s uit het zicht houden. Zo kon er een groot groen gebied rond de flats gecreëerd worden.

Kritiek en leegstand

Burgemeester Van Hall zei in 1963 dat de Bijlmer de modernste, veiligste en comfortabelste wijk van Amsterdam zou worden. Latere critici noemen het ‘de slaapstad van Amsterdam’, ‘topscorer op het gebied van criminaliteit’ en ‘een stad zonder voorzieningen’. De parkeergarages in het groen bleken sociaal onveilig. De bewoners van de oude wijken trokken vaak liever naar Almere en lieten de wijk over aan kanslozen op de woningmarkt. In 1986 bedroeg de leegstand 22 procent.

Renovatie

Met een grootscheeps renovatieproject wordt geprobeerd de Bijlmer weer nieuw leven in te blazen. Een aantal flatgebouwen is gesloopt en vervangen door eengezinswoningen en portiekwoningen. Ook wordt geprobeerd het grote aandeel sociale woningbouw te doorbreken. Sommige flats zijn daarom in appartementen opgesplitst en verkocht aan particulieren. Andere flats zijn verbeterd en in huurprijs gestegen. De Bijlmerdreef is voor een deel verlaagd, zodat alle verkeersdeelnemers zich langs dezelfde ‘stadslaan’ voortspoeden.

Publieke Werken

De dienst Publieke Werken ontstond in 1851 als opvolger van het Stadsfabriekambt en Stadswaterwerken. De dienst was verantwoordelijk voor de infrastructuur van de stad, zowel voor het onderhoud als voor de ontwikkeling van nieuwe plannen. Het archief van de dienst Publieke Werken beslaat zo’n 850 strekkende meter. Het bevat gegevens over grote werken zoals de bouw van de IJ-tunnel. Maar ook vind je er de tekeningen voor de aanleg van ruim zevenhonderd kinderspeelplaatsjes in de stad tussen 1947 en 1978, en de correspondentie met de ontwerper, de beroemde architect Aldo van Eyck.
Station Bijlmer, tekening door Otto Jaring voor de dienst Publieke Werken, 1975


© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<