Grachtenpand

nr. 015030000004_004 De Amsterdamse bouwmeester Philips Vingboons stelde samen met zijn broer Justus een boek samen met daarin de belangrijkste bouwwerken die hij had ontworpen. Afbeeldsels der voornaemste gebouwen verscheen in twee delen in 1648 en 1664. Deze bladzijde toont het huis aan het Singel bij de Munt dat Vingboons voor Joan Huydecoper van Maarsseveen ontwierp.

Huis van Huydecoper

Het huis van Huydecoper had een voorgevel van tien meter breed, opgetrokken in witte zandsteen. Centraal in de gevel prijkte een grote deur met stoep en opgangen aan twee kanten. De gevel was classicistisch van opbouw, maar er waren decoraties aan toegevoegd – vooral op het dak en de schoorstenen – die de klassieke soberheid doorbraken.

Verwoest

In de nacht van 26 op 27 april 1943 werd het huis aan het Singel 548 door een neerstortend Engels vliegtuig verwoest. De imposante voorgevel bleef wel overeind staan. Die is zorgvuldig afgebroken en wordt nog steeds bewaard op de Gemeentewerf.

Bewoning

Generaties regenten, familie en nakomelingen van Joan Huydecoper hebben het pand bewoond. Toen het vliegtuig in 1943 neerstortte werd het huis gebruikt door de Burgerwacht. Het terrein werd in 1955 gekocht door de Spaarbank van Amsterdam die al gevestigd was in het buurhuis, Singel 546 en ook huisnummer 544 in bezit had. Op de plaats van de drie panden heeft de Spaarbank door architect K.L. Symons een groot sober gebouw laten bouwen.

Philips Vingboons

De Amsterdamse bouwmeester Philips Vingboons (1607-1678) was een belangrijke vertegenwoordiger van het Hollands classicisme, een bouwstijl die de klassieke architectuur navolgde. Vingboons ontwierp vooral veel woonhuizen in Amsterdam. Hij wist de klassieke vormentaal ook toe te passen op de hoge, smalle Amsterdamse grachtenpanden.

Joan Huydecoper

Joan Huydecoper (1599-1661) speelde een belangrijke rol in het Amsterdamse stadsbestuur. Vanaf 1631 zat hij in de raad en tussen 1651 en 1660 was hij zes keer burgemeester. Christina van Zweden verhief Joan Huydecoper in 1634 in de ridderstand. Huydecoper had ook bezittingen, waaronder een groot buitenhuis, in Maarsseveen. In 1640 verwierf hij de titel ‘Heer’ van het dorp Maarsseveen.

Dit boek bevindt zich in de bibliotheek onder nummer 15030/77928.
Huis voor Joan Huydecoper, ontwerp door Philips Vingboons, 1639

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<