Brug over het IJ

nr. 010059000001

Noord

Toen Amsterdam in de negentiende eeuw begon uit te breiden, ontstonden er plannen voor een betere verbinding met Noord-Holland boven het IJ. Er kwam een stroom plannen op gang voor bruggen en zelfs tunnels. Tussen 1851 en 1886 maakte de Amsterdamse aannemer Jan Galman 36 ontwerpen voor een brug over het IJ. Dit is Galmans tweede brugontwerp, uit 1857.

Brug

Midden in het IJ staat een ijzeren dubbele basculebrug met twee grote poortgebouwen. Hier kunnen grote zeeschepen passeren. Aan weerszijden lopen lange ijzeren kokerbruggen met tralies. De opritten tot de bruggen bevinden zich op een een rij van tweemaal 56 pakhuizen met daarboven 280 woonhuizen.

Afmetingen

De brug zou twaalfhonderd meter lang worden en 33 meter breed. De doorvaarwijdte van de twee grote openingen was 150 meter, met een hoogte van 21 meter. De doorvaarwijdte van de basculebrug was veertien meter.

Damrak gedempt

Galman toont niet alleen zijn plannen voor een brug. Hij heeft ook zijn plan om het Damrak te dempen weergegeven. In het Open Havenfront heeft hij een stadsuitbreiding ingetekend.

Angst voor aanslibbing

Geen van Galmans plannen is ooit uitgevoerd. De grote schepen zouden te veel hinder ondervinden van een brug. Men was vooral bang dat de aanslibbing tegen de brugpijlers de verzanding van de haven zou verergeren. De overkant van het IJ was toen nog niet van economisch belang. Pas na 1960, toen Amsterdam Noord flink gegroeid was, kwam er een tunnel tussen de IJ-oevers.

Een brug over het IJ, ontwerp door Jan Galman, 1857


© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<