Politieoptreden

Op deze beelden van het Polygoon Journaal zijn politiepatrouilles te zien tijdens het Jordaanoproer, in juli 1934. Een pantserwagen van de militaire politie rijdt de brug over de Lijnbaansgracht op.

Jordaanoproer

Enkele dagen nadat de regering in juli 1934 de werkloosheidsuitkering met tien procent had verlaagd braken in de Jordaan grote rellen uit. De politie werd met stenen bekogeld en er werden barricades opgeworpen. Al snel verspreidden de onlusten zich naar andere wijken: de Spaarndammerbuurt, de Indische Buurt, Amsterdam Noord en de Oostelijke Eilanden.

Gewonden en doden

De politie trad hard op en eenheden van de militaire politie werden ingezet. Er werd geschoten. Vooral in de Jordaan ging het er hard aan toe. De onlusten duurde van 4 tot 9 juli 1934. Daarna keerde de rust weer. Er waren vijf doden gevallen en 56 gewonden.

Economische crisis

De wereldwijde economische crisis die in 1929 uitbrak kwam in Amsterdam hard aan. In de jaren dertig raakten veel mensen werkloos. Gezinnen met veel kinderen zakten tot ver onder het bestaansminimum. Het is niet verwonderlijk dat het in de dichtbevolkte Amsterdamse arbeidersbuurten tot een uitbarsting kwam.

Dit fragment bevindt zich in de algemene collectie audiovisueel materiaal onder nummer: 1392.AV-1/110001674 (IM 340)
Beelden van politieoptreden tijdens het Jordaanoproer, 1934. Polygoon/NIBG

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<