Oorlog van Kieft

nr. image In 1643 brak in Nieuw Nederland een conflict uit dat bekend zou komen te staan als de Oorlog van Kieft, vernoemd naar de gouverneur van de kolonie destijds, Willem Kieft. Het was een oorlog tussen Nederlandse kolonisten en de indianen uit de omringende dorpen. Uit een attestatie uit 1643 blijkt dat het conflict tussen Kieft en de indianen echter al voor 1643 tot gewelddadige uitspattingen had geleid.

Aanleiding

Volgens de verklaring, begon het allemaal in september 1640, toen gouverneur Kieft besloot dat de indianen rond de Nieuw Nederlandse kolonie een contributie moesten gaan betalen in de vorm van maïs. De indianen zagen daar niets in, waarna Kieft het bevel gaf om hun huizen in brand te steken en de ‘voornoemde wilden’ te vermoorden. De indianen lieten dit niet op zich zitten en wilden wraak nemen op de kolonisten. Op 14 juni 1641 vielen zij een tabaksplantage op het ‘Staeten Eijlant’ aan, waarbij zij één Nederlandse en drie Engelse planters doodsloegen, hetgeen ‘schrick onder den inwoners aldaer baerde’.

Cornelis Swits

Na de wraakactie van de indianen werd op 10 augustus 1641 Claes Cornelis Swits vermoord in zijn eigen huis. Deze actie was de directe oorzaak van de Oorlog van Kieft. Om de vrede in de kolonie te bewaren, stelde Kieft twaalf mannen aan om met een oplossing voor het conflict te komen. De twaalf stelden een diplomatieke oplossing voor, maar dit was de gouverneur niet naar wens. Hij verbood na enige tijd daarom de twaalf ‘vergaderingen meer met malkanderen te houden’. Volgens de attestanten is Kieft tegelijkertijd met soldaten heimelijk naar het indianendorp Wichbocquet getrokken om wraak te nemen op de ‘wilden’.

De Raad van Twaalf

De gewelddadigheden over en weer zorgden voor een nieuwe periode in de geschiedenis van de Nieuw Nederlandse kolonie. De verschillende indianenstammen verenigden zich samen tegen de kolonisten, iets wat eerder niet voorgekomen was. Dit leidde tot een aantal bloedige veldslagen, waarbij aan beide zijden veel slachtoffers vielen. De groep van twaalf ‘wijze mannen’ die Kieft had aangesteld ging voortaan door als Raad van Twaalf en was een eerste vorm van burgerlijke inspraak in het beleid van de kolonie. De Raad zou later teruggebracht worden tot eerst negen personen en later acht.

Verklaring over het conflict tussen de indianen en kolonisten in Nieuw Nederland, 28 juli 1643

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<