Omwending van Zaaken

nr. 010097016910 Deze gravure van Johannes Christoffel Schultz laat de viering op het Kattenburgerplein zien van de overwinning van de Oranje-aanhangers op de patriotten in oktober 1787. De Oranjegezinde scheepstimmerlieden en de werklieden van de Verenigde Oost-Indische Compagnie hielden een plechtige optocht. Links op het plein staat het magazijn van de admiraliteit (nu het Scheepvaartmuseum). In het midden op de achtergrond is een overdekt podium.

De bijltjes

De strijd tussen patriotten en Oranjegezinden escaleerde in Amsterdam in het voorjaar van 1787. Op 30 mei kwamen bij de Kattenburgerbrug de spanningen tot uitbarsting. De Kattenburgers waren vanouds trouwe Oranjeklanten. Ze haalden de bruggen naar het eiland Kattenburg op en plaatsten geschut, maar de patriotse burgerwacht wist op het eiland te komen. De Oranjegezinde bijltjes (scheepstimmerlieden) raakten daar slaags met de patriotten. De laatsten zegevierden.

Hulp van Pruisen

Stadhouder Willem V van Oranje was getrouwd met Wilhelmina, de zuster van de koning van Pruisen. Willem kreeg steun van zijn zwager. Op 13 september 1787 trok het Pruisische leger onder bevel van de hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel het land binnen. In vier dagen was het verzet vrijwel overal gebroken en trok het leger op naar Amsterdam, het laatste patriotse bolwerk. Op diverse plaatsen rond Amsterdam werd flink gevochten tussen patriotten en Pruisen. Op woensdag 10 oktober capituleerde Amsterdam.

Viering van de ‘omwending van zaaken’, gravure door Johannes Christoffel Schultz, 1787

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<