D.O.O.D.

nr. 005168000001_001 Nederlandse kunstenaars en intellectuelen protesteerden met een internationale tentoonstelling onder de naam 'De Olympiade onder dictatuur' (D.O.O.D.) tegen de Olympische Spelen van 1936 in nazi-Duitsland. De tentoonstelling werd in augustus van dat jaar gehouden in gebouw Geelvinck aan het Singel in Amsterdam.

Naziregime

1936 was het jaar van de Olympische Spelen in Berlijn. Een wedstrijd in de schone kunsten vormde tot aan de Tweede Wereldoorlog een vast onderdeel van de spelen. Het naziregime sloot velen van deelname aan de Olympische strijd uit op grond van ras of overtuiging. Er waren ook sporters en kunstenaars die zelf weigerden om aan deze spelen deel te nemen.

Oproep

Kunstenaars in Nederland en daarbuiten werden opgeroepen om voor de tentoonstelling D.O.O.D. werk in te zenden: 'Laat deze tentoonstelling worden een wereldgetuigenis van de wil aller cultuurdragers tot heil van de beschaving, tot heil van de mensheid.' De tentoonstelling kende naast de kunstafdeling ook een documentaireafdeling.

Catalogus

De omslag van de catalogus van de tentoonstelling laat een sporter zien die als het ware bedwongen wordt door een hakenkruis, het door de nazi’s gevoerde teken. De eenvoudige catalogus geeft een korte omschrijving van de onderdelen van de documentaireafdeling. In het tweede deel worden de kunstinzendingen vermeld. Kunstenaars uit Nederland, Frankrijk, Engeland, Denemarken, Tsjechoslowakije en België zonden gezamenlijk 256 kunstwerken in.

Reconstructie

In 1996 presenteerde het toenmalige Gemeentearchief Amsterdam — nu het Stadsarchief — een reconstructie van de tentoonstelling uit 1936. Een volledige reconstructie was niet mogelijk, maar wel bleek het haalbaar een representatieve indruk te geven van de toenmalige tentoonstelling. Na afloop reisde de tentoonstelling ook naar Berlijn.

Deze catalogus bevindt zich in de bibliotheek onder nummer 15030/2907.
Catalogus van de tentoonstelling 'De Olympiade onder dictatuur', 1936

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<