Een hoge toren

nr. 010001000004 Jacob van der Ulft maakte in 1653 een tekening van de Dam, waarop hij een hoge, nooit gebouwde toren bij de Nieuwe Kerk afbeeldde, naast het stadhuis, dat toen ook nog niet af was.

Nieuw stadhuis

In 1640 besloot het stadsbestuur dat het oude gotische stadhuis te klein en te bouwvallig was geworden. Er werden plannen opgesteld voor een nieuw stadhuis. Die plannen veranderden in de daarop volgende jaren regelmatig. Sommige bestuurders waren namelijk voorstander van een groots en monumentaal stadhuis, terwijl andere meer zagen in een bescheiden ontwerp.

Toren bij de kerk

Toen in 1645 bij een felle brand de Nieuwe Kerk bijna helemaal uitbrandde, werd besloten de kerk niet alleen te herstellen, maar ook een toren te bouwen, die qua hoogte vergelijkbaar moest zijn met die van de Dom in Utrecht.

Stadhuis of kerk?

Met beide bouwprojecten werd begonnen, maar dat bleek wel erg kostbaar. Er ontstond een strijd: moest de kerk of het stadhuis de Dam beheersen? Het stadhuis trok aan het langste eind. De toren van de Nieuwe Kerk werd nooit afgebouwd.

Dam met stadhuis en Nieuwe Kerk met nooit voltooide toren, tekening door Jacob van der Ulft, 1653

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<