Schoolkrant

nr. image Pin-up, 'een vrolijk schoolblad', was een met de stencilmachine gemaakte schoolkrant van het Amsterdamse Ir. Lely-Lyceum. Het blad ging volgens de redactie 'over alles dat op school leeft en bloeit, en ons altijd weer vermoeit'. Nummer 1 uit 1974 besteedde veel aandacht aan de verkiezingen van de redactie van het blad. De schoolkrant bevatte verder verhalen en tekeningen, puzzels, grapjes, modetips en gedichten met titels als ‘Help, ik zoek mezelf’.

Lyceum

Het Ir. Lely-Lyceum was voortgekomen uit de allereerste middelbare school van Amsterdam. Die was in 1865 gesticht in het Huis met de Hoofden aan de Keizersgracht 123, maar was al snel naar nummer 177 verhuisd. Het was een vijfjarige HBS (Hogere Burgerschool). In 1957 werd de school het Ir. Lely-Lyceum, genoemd, naar de bekende waterbouwkundige en oud-leerling Cornelis Lely. Er werd een gymnasiumafdeling toegevoegd aan de HBS. In 1968 verdween de HBS met de Mammoetwet en kreeg het lyceum in plaats daarvan een atheneum.

Beroemde leerlingen

De Eerste Hogere Burgerschool had behalve Cornelis Lely nog een aantal leerlingen die later beroemd zouden worden. De Tachtigers Willem Kloos en Albert Verwey bijvoorbeeld, maar ook architect H.P. Berlage.

Archief

Sinds 1980 bewaart het Stadsarchief Amsterdam het archief van het Ir. Lely-Lyceum en de voormalige Eerste Hogere Burgerschool, dat teruggaat tot 1865. Het archief beslaat zo’n tien meter. Het bevat behalve officiële en administratieve stukken, notulen van lerarenvergaderingen en jaarverslagen ook exemplaren van verschillende schoolkranten, zoals Pin-Up, De Vijfling en Leerlingenleed.

Pin-up, een schoolkrant van het Ir. Lely-Lyceum, 1974

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<