Montessorischool

nr. 010012000126 Deze foto van een klas van de montessorischool in de Hasebroekstraat 113 in Oud-West is afkomstig uit het archief van de dienst Publieke Werken. Hij is vermoedelijk gemaakt vlak na de voltooiing van een verbouwing in 1929. De onderwijzeres is waarschijnlijk juffrouw M. Boot.

Hasebroekstraat

De Tweede Openbare Lagere Montessorischool in de Hasebroekstraat startte in 1924 in een paar kleine lokaaltjes. De circa twintig leerlingen van het eerste uur hadden daar weinig ruimte. In 1927 werd een oudercommissie opgericht die de aanschaf van nieuwe leermiddelen bekostigde en lezingen organiseerde. Ook ijverde de commissie voor een verbouwing van de school. In 1929 werden de muren doorgebroken en ontstond dit ruime en zonnige lokaal. Tot op de dag van vandaag is op dit adres in de Hasebroekstraat een montessorischool gevestigd.

Maria Montessori

Maria Montessori (1870-1952) studeerde medicijnen en was een van de eerste vrouwelijke artsen in Italië. In 1907 richtte zij het Casa dei Bambini op in San Lorenzo, een arme wijk in Rome. Zij gaf de kinderen les volgens een nieuwe methode, waarbij het kind vanaf een afstand in zijn ontwikkeling gevolgd en begeleid werd door de leerkracht. Elk kind kende een eigen ritme en klassikaal onderwijs vond zij daarom uit den boze. In Nederland was grote belangstelling voor de ideeën van Montessori. In 1917 werd de Nederlandse Montessori Vereniging opgericht en al gauw zette die in tal van steden montessorischolen op voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De Association Montessori Internationale werd in 1929 te Kopenhagen opgericht en zetelt nu in Amsterdam.

De klas

Wat opvalt op deze foto van de schoolklas is de afwezigheid van speelgoed. Volgens Montessori gaat van speelgoed een negatieve invloed uit: het kweekt het verlangen naar bezit aan. Ook beperkt speelgoed de ontwikkeling omdat het de kindergeest te weinig uitdaagt. De kinderen zijn bezig met platen, kubussen en blokjes, die zijn ontwikkeld volgens de montessorimethode. Ze zitten zo opgesteld, dat ze oogcontact met elkaar en met de juf kunnen maken. Enkele leerlingen zitten op de grond: de montessorimethode vond het op de vloer leggen van leermiddelen positief vanwege de ruimte die dit bood aan het kind. De meisjes aan de achterste tafel zijn waarschijnlijk bezig met ‘de bellen’: die waren bedoeld om het muzikale gehoor te ontwikkelen.

Montessorischool in de Hasebroekstraat, archief van de dienst Publieke Werken, ca. 1930

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<