Eindexamen Gymnasium

nr. image Alle eindexamenopgaven van 1924 tot 1961 zijn te vinden in het archief van het Barlaeus Gymnasium, met uitzondering van het jaar 1945. Toen waren er geen eindexamens.

Meetkunde en talen

In 1924 kregen de leerlingen van het Barlaeus bij het eindexamen meetkunde de volgende opgave: ‘in een cirkel is een koordenvierhoek ABCD beschreven. Bewijs dat de lijn PQ, die de middens van de bogen AB en CD verbindt met de diagonalen AC en BD een gelijkbenige driehoek vormt’. De vertaling die de leerlingen voor Duits moesten maken begon met de zin: ‘Dass Bismarck die Wärme seiner Empfindungen auf wenige Punkte konzentrierte und beschränkte, steht durchaus im Einklang mit der Tatsache, dass er im Ubrigen die Menschen verachtete.’ Bij het opstel Nederlands mocht gekozen worden uit onder andere de volgende titels: ‘Goden schemering’ en ‘Oefening maakt den meester’.

Barlaeus Gymnasium

Het Barlaeus Gymnasium is de oudste school voor voortgezet onderwijs in Amsterdam. Het archief loopt van 1889 tot 2003 en sluit aan op de veel oudere Archieven van Scholarchen en Curatoren en Rector van de Latijnse School, Curatoren van de Openbare Gymnasia en van de Rector van het Stedelijk of Barlaeusgymnasium. Het oudste stuk in dat archief dateert al van 1682. Dat is een ‘Regelement tot verbeetering van verscheijde abuijsen ingesloopen in de schoolen’.

Vondel Gymnasium

In het archief bevinden zich ook documenten over het Vondel Gymnasium. Dit Gymnasium werd in 1957 als derde Gymnasium (naast het Barlaeus en het Vossius) geopend om het groeiende aantal leerlingen van de na-oorlogse babyboom te kunnen opvangen. Al snel liep het leerlingenaantal drastisch terug en werd het Vondel Gymnasium in 1968 alweer opgeheven.

Vossius Gymnasium

In het archief van Vossius Gymnasium, dat loopt van 1926 tot 1980, vinden we geen eindexamenopgaven. Daar zijn wel toetsen voor toelating te vinden. Ook dat valt nog niet mee. 'Verkoop is fl 67,70. Winst is drie rijksdaalders. Welk deel is de winst van inkoop?’

Eindexamenopgaven van het Barlaeus Gymnasium, 1924

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<