Album kinderen

nr. image Dit album bevat foto’s van kinderen geboren tussen 1897 en 1903. Het was een geschenk aan gynaecoloog Pieter Cornelis Tobia van der Hoeven (1870-1953), aangeboden bij zijn vertrek uit Amsterdam in 1903 vanwege zijn benoeming tot hoogleraar in de ‘Verloskunde en de leer der Vrouwenziekten’ aan de Rijksuniversiteit te Leiden.

Wilhelmina Gasthuis

Van der Hoeven is slechts korte tijd in Amsterdam werkzaam geweest: na zijn studie geneeskunde aan de Leidse universiteit (1888-1895) en promotie tot doctor in de geneeskunde (1896) was hij van 1897 tot 1903 assistent van prof. Hector Treub (1856-1920) bij de Gynaecologische Polikliniek van het Wilhelmina Gasthuis, het grootste gemeentelijke ziekenhuis van Amsterdam dat tevens verbonden was met het universitair onderwijs.

Verloskunde

Van der Hoeven stond Treub bij in het uitvoeren van bevallingen en operaties en gaf tevens onderwijs in de operatieve verloskunde. Naast zijn hoogleraarschap was hij voorzitter van het bestuur van de Nederlandsche Gynaecologische Vereniging (1908-1910) en publiceerde hij diverse wetenschappelijke geschriften over de operatieve verloskunde en de kraamvrouwenverpleging.

Domela Nieuwenhuis

Het album biedt een uniek overzicht van de geboorten in een Amsterdams ziekenhuis rond de voorlaatste eeuwwisseling. De Amsterdamse hogere middenklasse is oververtegenwoordigd in het album: kinderen van procuratiehouders, boekhandelaren, makelaars en andere kantoorbedienden. Aardig is ook het kinderportret van kunstenaar Cesar Domela Nieuwenhuis (geboren 15 januari 1900), zoon van de bekende politicus Ferdinand Domela Nieuwenhuis.

Fotografie

Vrijwel alle foto’s in het album zijn door de bekende Amsterdamse foto-ateliers vervaardigd, zoals A. Greiner en M.H. Laddé. De kinderen in de leeftijd van 0 tot 8 jaar staan meestal alleen op de foto en worden soms vergezeld van broertjes of zusjes. In enkele gevallen zijn ook de trotse moeders met hun kroost geportretteerd.

Album met foto's van kinderen geboren tussen 1897 en 1903

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<