Vreemdeling Otto Frank

nr. 005225000122_001 Na de invoering van de vreemdelingenwet in 1849 hield de politie een vreemdelingenregister bij. Eerst werden de vreemdelingen ingeschreven in dikke boeken, daarna vond registratie plaats in een kaartsysteem. Het kaartsysteem is bijgehouden tot ongeveer 1975. Aangetekend werd onder meer waar iemand vandaan kwam, wanneer hij geboren was en welk beroep hij had. Deze kaart is van Otto Frank, de vader van Anne Frank.

Gevlucht

Otto Frank vluchtte in 1933 met zijn gezin uit Duitsland, omdat daar een dreigende situatie voor joden was ontstaan. Anne was toen vier jaar. Otto werd in Nederland licentiehouder van Opekta, een middel om jam te bereiden. Het bedrijf was gevestigd in een huis aan de Prinsengracht 263. In het achterhuis van dat huis dook de familie Frank in 1942 onder.

De eerste kaart van Otto Frank

Otto Heinrich Frank kwam 16 augustus 1933 aan in Amsterdam. Hij kwam uit Frankfurt en was koopman. Bovenaan de kaart staat dat hij 'om economische redenen' uit Duitsland was vertrokken. Op de kaart staan ook de namen van zijn vrouw, Edith Hollander, en van zijn kinderen: Margot Bettie en Annelies Marie, de volledige naam van Anne.

Latere toevoegingen

In de laatste kolom op de achterzijde van de kaart staan gegevens over ‘weder inschrijving’. Er staat: 'man alleen terug van Auschwitz, vrouw overleden 6/1/45 te Birkenau opg(ave) v.d. man. Waar kinderen zijn is hem onbekend. Allen waren hier ondergedoken 16 juli 1942 tot 4-8-44.'

De tweede kaart van Otto Frank

Na de oorlog werd een tweede kaart aangemaakt. Daarop staan de data genoteerd waarop de verblijfsvergunning van Otto Frank, afgegeven te Haarlem, is verlengd.

Bewijs van vestiging

Als iemand zich had aangemeld bij de Vreemdelingendienst kreeg hij een bewijs van vestiging, waarmee hij zich kon laten inschrijven in het bevolkingsregister. Dit bewijs van vestiging van Otto Frank wordt als bijlage bewaard in het archief van de burgerlijke stand.

Vreemdelingenkaarten openbaar?

Het vreemdelingenregister maakt deel uit van het archief van de politie. Het is nog niet openbaar omdat er gegevens in te vinden zijn van nog levende personen. Kaarten met alleen gegevens van overleden personen mogen wel door iedereen ingezien worden.

Vreemdelingenkaart van Otto Frank, uitgegeven op 16 augustus 1933


© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<