Tagore in Amsterdam

nr. image Kunstenaar Martin Monnickendam maakte een reeks tekeningen van de bekende Bengaalse schrijver en mysticus Rabindranath Tagore toen die in 1920 Nederland bezocht. Ze dienden als voorstudies voor een geschilderd portret.

Auto

Rabindranath Tagore bracht in september en oktober 1920 een bezoek aan Nederland. Hij was uitgenodigd door de Nederlandse afdeling van de Theosofische Vereniging en de Vrije Gemeente in Amsterdam. Tagore kreeg een groots welkom, georganiseerd door een speciaal ontvangstcomité. In Amsterdam en in Den Haag waren er een villa en een auto voor hem geregeld, ‘dit laatste, daar dr. Rabindranath Tagore en diens gezin in Indisch gewaad gekleed zijn,’ aldus de krant Het Vaderland.

Zilveren stemgeluid

Tagore gaf in Nederland een reeks lezingen bij universiteiten, kerken en filosofische instellingen met als belangrijkste thema de ontmoeting tussen Oost en West. Op 23 september sprak hij voor een volle zaal bij de Vrije Gemeente in Amsterdam. Het Vaderland bracht verslag uit: ‘Met zilveren stemgeluid leest dr. Tagore de rede, die hij te voren op papier heeft gebracht. Hij vertelt van de dorpsmystici ginds in Bengalen, van mannen en vrouwen wier godsdienst het Hindoeïsme is en die in religieuze devotie het dagelijksche gebeuren rondom hen vertolken in liederen van zeldzame bekoring.’ Tagores bezoek maakte diepe indruk en bracht in Nederland een ware rage teweeg.

Rabindranath Tagore

Rabindranath Tagore (1861-1941) was een Indiase dichter, schrijver en filosoof. Hij was geboren in Calcutta, het huidige Kolkata, en schreef vooral in het Bengaals. Veel van zijn werk vertaalde hij vervolgens zelf naar het Engels. Tagore zocht naar een verbinding tussen het oosterse en het westerse denken. Het belangrijkste streven was volgens Tagore een liefdevol opgaan in God in het gewone, dagelijkse leven. In 1913 won hij als eerste Indiase schrijver de Nobelprijs voor de literatuur.

Martin Monnickendam

Martin Monnickendam (1875-1934) was in zijn tijd een van de bekendste Nederlandse kunstschilders. Hij woonde en werkte in Amsterdam en koos de stad vaak als onderwerp. Monnickendam exposeerde over de hele wereld en won veel nationale en internationale prijzen. Na de Tweede Wereldoorlog raakte het werk van Martin Monnickendam wat in de vergetelheid, maar tegenwoordig staat het weer volop in de belangstelling.

Rabindranath Tagore tijdens zijn bezoek aan Nederland, portret door Martin Monnickendam, 1920

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<