Hugenoten

nr. 010094000006 Tegenover de Amsterdamse beurs waren aan het begin van de achttiende eeuw de boekwinkels van twee hugenoten gevestigd: François L’Honoré en Jacques Desbordes. Aangezien vreemdelingen toegang hadden tot het Amsterdamse gilde van het boekenbedrijf, waren veel hugenoten werkzaam in het boekenvak. Van de 230 uitgevers die Amsterdam tussen 1680 en 1730 telde waren er tachtig hugenoots. Veel van de uitgegeven boeken waren Franstalig.

Prent

De afbeelding is de titelprent van een boek over de gebruiken op de belangrijkste Europese beurzen dat in 1715 in Amsterdam verscheen: Les loix et coutumes du change des principales places de l’Europe, geschreven door J. Phoonsen en van het Nederlands in het Frans vertaald door Jean Pierre Ricard.

Gevluchte hugenoten

Aan het eind van de zeventiende eeuw werden de hugenoten, de Franse protestanten, in Frankrijk met geweld gedwongen zich tot het katholicisme te bekeren. Ondanks een verbod Frankrijk te verlaten, ontvluchtten veel hugenoten het land. Zo’n twaalfduizend van hen vluchtten naar Amsterdam. Dat betekende dat rond 1700 zo'n zes procent van de Amsterdammers Frans was. Er waren dan ook Franse buurten en kroegen, en een Franse kerk in Amsterdam.

Waalse Kerk

Veel hugenoten trokken naar de Nederlanden, omdat ze daar met hun calvinistische geloof de meeste aansluiting vonden. In Amsterdam bestond al een Franstalige protestantse kerk, de Waalse Kerk. Die was aan het eind van de zestiende eeuw gesticht, toen protestanten uit de Zuidelijke Nederlanden op de vlucht voor de Spaanse bezetter naar Amsterdam waren gekomen.

Boekenstad

Amsterdam groeide in de zeventiende eeuw uit tot het centrum van het internationale boekenbedrijf. Drukkers leverden er goed werk tegen scherpe prijzen. Bovendien hadden boeken hier weinig te vrezen van overheidscensuur. In Amsterdam werden boeken uitgegeven die in andere landen verboden waren. Vaklieden uit heel Europa trokken daarom naar Amsterdam.

Boekhandels van hugenoten tegenover de beurs, prent, 1715

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<