Geesje uit Westfalen

nr. 010097000039

Geesje

Deze achttiende-eeuwse kinderprent toont in 24 afbeeldingen de lotgevallen van het meisje Geesje uit Westfalen, dat naar Amsterdam trekt om daar voor negen daalders als dienstmeid te gaan werken: 'Siet hier, o Jonge Jeugt, hoe ’t Westfaals Geesje haar in Amsterdam heeft gedragen.'

Lotgevallen

In de eerste afbeelding zien we Geesje afscheid nemen van haar ouders. Zij trekt per boot naar Amsterdam, waar ze als dienstmeid gaat werken. Ze schept de as uit de haard, veegt de stoep en zorgt voor de kinderen. Maar Geesje snoept ook, terwijl haar dat verboden is, en ze gaat met een kaars naar bed. Daarom slaat de vrouw haar. Geesje loopt weg. Uiteindelijk loopt het goed met haar af. Ze vindt een nieuwe werkgeefster en trouwt ten slotte. In de laatste afbeelding zien we Geesje met een baby.

Duitse dienstmeisjes

Vanaf de zeventiende eeuw hadden alle gegoede Amsterdamse families dienstmeisjes in dienst. De meisjes waren meestal afkomstig uit de provincie of uit Duitsland; de Duitse dienstmeisjes hadden een goede naam vanwege hun werklust en ‘Sauberkeit’.

Duitsers in Amsterdam

In de loop der eeuwen trokken honderdduizenden Duitsers naar Nederland, en vooral naar Amsterdam, om tijdelijk of permanent werk te zoeken. De economische situatie in Duitsland was lange tijd namelijk veel slechter dan die in Nederland. De Duitsers waren welkome arbeidskrachten, vooral in tijden dat het economisch goed ging, zoals in de zeventiende en achttiende eeuw. Zij vervulden meestal de laagst betaalde functies.

Kinderprent

Een kinderprent is een prent op rijm bedoeld voor kinderen. Ze worden ook wel eens centsprenten genoemd omdat ze in zulke grote aantallen werden gedrukt dat de kostprijs slechts een of enkele centen bedroeg.

De lotgevallen van Geesje uit Westfalen, handgekleurde houtsnede uitgegeven door Hendrik van der Putte, 1761-1765

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<