De Fransen

nr. 010097000009

En nu die kale Fransen…

Op 19 januari 1795 trokken Franse troepen een besneeuwd Amsterdam binnen om ook hier de geest van de revolutie te vestigen. Kunstenaar Jacob Cats legde de intocht van de verkleumde en armzalig ogende Fransen vast.

Uit het raam

Het leger is op weg naar de houten kazernes waarmee het Frederiksplein in 1787 grotendeels was volgebouwd. Tegenover de barakken staat de Utrechtsepoort. Tekenaar Jacob Cats woonde op de huidige hoek Sarphatistraat-Frederiksplein. Hij keek uit op de Weteringschans en de Utrechtsepoort en kan het tafereel dus zelf gezien hebben.

Volksliedje klopt

De Franse troepen waren inderdaad berooid toen ze onze republiek binnenvielen. Nog geen maand nadat het leger was gearriveerd kreeg Amsterdam opdracht twintigduizend paar schoenen voor het Franse leger te leveren, zo blijkt uit een document in het archief van de Thesauriers.

Vrijheidsboom

Een groep Amsterdammers haalde de Franse strijders als helden binnen in de stad. Op 4 maart 1795 werd op de Dam een groot revolutiefeest gehouden, waarbij de Fransen hand in hand met Amsterdammers om een ‘vrijheidsboom’ dansten.

De Franse tijd

De komst van de Fransen in 1795 betekende het einde van de regentenmacht en het begin van een periode van bestuurlijk en economisch verval voor Amsterdam. In 1806 werd Lodewijk Napoleon, broer van Napoleon Bonaparte, koning en in 1810 lijfde Napoleon Holland in bij Frankrijk. Drie jaar later werden de Fransen verdreven en werd Willem I de Nederlandse koning.

Intocht van de Fransen op 19 januari 1795, tekening door Jacob Cats

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<