Chinese school

nr. image In 2011 werd met een symbolische leeuwendans op de Dam herdacht dat een eeuw geleden de eerste Chinezen naar Nederland kwamen, als stokers en kolentremmers op de grote vaart. Sindsdien zijn de Chinezen niet meer weg te denken uit de hoofdstad. Zij hebben hier hun toko’s en hun restaurants en in de omgeving van de Gelderse kade is zelfs sprake van een heus Chinatown. Een van de kartrekkers van de gemeenschap is mevrouw Mary van der Made-Yuen.

Chinese les

Mary Yuen werd geboren in Hong Kong, waar zij werkzaam was als lerares. Na haar huwelijk met Rob van der Made kwam ze in 1966 naar Nederland. Als tolk bij de Internationale Schakelklas ontdekte zij dat Chinese kinderen slecht Chinees spraken en Chinese ouders slecht Nederlands, waardoor de ouders vaak niet begrepen waar de kinderen op school mee bezig waren. Daarop huurde zij in 1979 een klaslokaal in een basisschool aan de Rustenburgerstraat waar zij kinderen op zaterdag Chinese les gaf.

Wa Lai

Niet lang daarna haalde ze ouders over om Nederlands te leren. Omdat ouders steeds vaker bij haar kwamen met vragen, brieven en formulieren, richtte ze in 1987 Chinees centrum Wa Lai op. Wa Lai komt op voor de belangen van de gemeenschap en verzorgt onder andere maatschappelijk werk, cursussen, huiswerkklassen, voorlichting over onderwijs, herhuisvesting, ziekenfonds, enzovoort. Tevens werd het centrum een vraagbaak voor Nederlanders met vragen over China. Het centrum is gevestigd in de Karel du Jardinstraat.

Chinese gemeenschap

Naast de Chinese School en het Chinees Centrum is Mary van der Made actief voor de werkgroep Chen Hui, die zich inzet voor oudere Chinezen. Samen met haar man is zij erevoorzitter van Kantonese Operagroep Yim Kwam Fong. Verder is zij actief betrokken bij vele initiatieven georganiseerd vanuit, betreffende of ten behoeve van de Chinese gemeenschap in Nederland.

Schoolkranten van de Chinese school Kai Wah

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<