Verklaring over de verovering van Nieuw Nederland door de Engelsen, 21 oktober 1666
Einde van Nieuw Amsterdam
Briefje van Henry Hope over de betrokkenheid van de gouverneur van Sint Eustatius bij de Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd, 1777
Eerste saluut
Amsterdamsche Saturdaegse Courant, 12 maart 1672
Courante
Melding van de vondst van vuurwerk voor een beraamde aanslag, 9 juli 1622
Buskruitverraad
Onthulling van het Spanje Monument, foto door Frans Busselman, 28 mei 1986
Spanje Monument
Hulpactie voor Spanje, foto door C.A.J. van Angelbeek, 25 januari 1938
Hulpactie
Notariële akte met de afrekening van de huur van de Zwarte Arend, 12 januari 1647
Zwarte Arend
Verslag van de beeldenstorm, 23 augustus 1566
Beeldenstorm
Beleg van Amsterdam door Willem II, ets door Roelant Roghman, ca. 1650
Beleg van Amsterdam
Opschudding op de Dam bij de ophanging van de leiders van het Pachtersoproer, tekening door Johannes Schouten, 1748
Beroering
Slag om de Kattenburgerbrug, tekening door Jan Bulthuis, 1787
Bijltjesdag
Het Rondeel, 1600-1650
Het Rondeel
Maximiliaan laat een kroon op het Amsterdamse stadswapen plaatsen, tekening door Jan Gerritsz van Bronckhorst, ca. 1648
Keizerskroon
Napoleon ontvangt de sleutels van de stad, tekening door August Allebé naar een schilderij van Mattheus van Bree, 1880
Napoleon
Verdedigingswerken bij de Haarlemmerpoort, tekening door Jacobus de Lambre, 1672
Rampjaar
Het Verdrag van Satisfactie, 8 februari 1578
Satisfactie
Rekruten bij het Fort Sint Aagtendijk, foto door Jacob Olie, 1899
Stelling van Amsterdam
Verslag in dichtvorm van de Tiendaagse Veldtocht door Chr. Wunderlich, 1831
Tiendaagse veldtocht
Uittocht van katholieke bestuurders en geestelijken op 26 mei 1578, prent door Jan Luyken, 1680
Uittocht van de katholieken
Boekje over het volksfeest voor de alliantie tussen de Franse en Bataafse republiek, 1795
Volksfeest
Tolprivilege van Floris V, 1275
Tolprivilege

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<