Eerste saluut

nr. image Bankier Henry Hope schreef in maart 1777 een briefje over de diplomatieke verwikkelingen rondom de hulp die Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijders kregen vanaf het Nederlandse Caribische eilandje Sint Eustatius.

Veroordelen

Begin 1777 ontstond er een diplomatieke rel rondom gouverneur Johannes de Graaff van Sint Eustatius. Volgens de Engelse ambassadeur Joseph York steunde die de Amerikaanse koloniën die zich in juli 1776 onafhankelijk hadden verklaard van moederland Engeland. De ambassadeur eiste dat de Staten Generaal het gedrag van de gouverneur zou veroordelen. Henry Hope stuurde een aantal stukken daarover aan Joachim Rendorp, directeur van de Sociëteit van Suriname. In een begeleidend briefje schreef Hope dat de gouverneur zich waarschijnlijk zou moeten verantwoorden. Een echte veroordeling zou kunnen leiden tot een verklaring dat Amerika niet als vrije staat erkend werd. De Graaff werd uiteindelijk van alle blaam gezuiverd.

Andrew Doria

Op 16 november 1776 was het Amerikaanse oorlogsschip de Andrew Doria de haven van Sint Eustatius binnengelopen. In de mast wapperde de nieuwe Amerikaanse vlag. De Andrew Doria kwam op Sint Eustatius wapens en munitie inslaan, en bracht een afschrift van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring mee voor de gouverneur. Toen het schip de traditionele saluutschoten afvuurde, liet gouverneur Johannes de Graaff die vanuit Fort Oranje beantwoorden. De Amerikanen beschouwden deze ‘First Salute’ als de eerste internationale erkenning van de Amerikaanse vlag.

Kaper

De Amerikaanse kaper Baltimore Hero nam op 21 november 1776 vlak voor de kust van Sint Eustatius het Engelse schip de May in. De president van het nabijgelegen Britse eiland Saint Kitts, Craister Greathead, tekende protest aan. Volgens Greathead hielpen de inwoners van Sint Eustatius de Amerikaanse rebellen en namen ze de piraten in bescherming. De Amerikaanse opstandelingen kochten inderdaad bijna de helft van al hun wapens en munitie op Sint Eustatius. Het was een van de aanleidingen van de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784). In 1782 was de Nederlandse Republiek na Frankrijk het tweede land ter wereld dat de Verenigde Staten als onafhankelijke natie erkende.

Henry Hope

Henry Hope (1735–1811) was zelf geboren in Boston, dat toen nog een Britse kolonie was. In 1762 kwam hij naar Amsterdam, waar hij samen met zijn oom Thomas Hope en neef Jan Hope de firma Hope & Co. oprichtte. Hope & Co. was in de achttiende en negentiende eeuw het meest gerenommeerde bankiershuis van Amsterdam. De firma werd vooral groot met buitenlandse leningen en investeringen.

Briefje van Henry Hope over de betrokkenheid van de gouverneur van Sint Eustatius bij de Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd, 1777

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<