Stadslening

nr. 015030000031_001 Dit is een schuldbrief van een lening van de stad Amsterdam uit 1791. Hij gaf recht op een vaste rente en, na aflosbaarstelling, op terugbetaling van de hoofdsom. Tegen inlevering van een coupon werd jaarlijks de rente uitbetaald.

Stad in de schulden

Vooral door de aankoop van gronden voor de grote stadsuitleg in de zeventiende eeuw had Amsterdam een zware schuldenlast opgebouwd. De stad plaatste verschillende leningen, waaronder deze in 1791.

Lening van 1791

Het ging om een lening van zes miljoen tegen 3½% rente, aflosbaar in twaalf jaar. In 1795 en in 1796 plaatste Amsterdam nog meer leningen. In 1803 bleek de stad niet meer in staat enige aflossing te doen.

Bevel van Willem I

In 1829 werd na veel tegenstribbelen van Amsterdam op bevel van Koning Willem 1 het Amortisatiefonds opgericht. Opdracht was het aflossen van de oude schuld. Pas diep in de negentiende eeuw is dat uiteindelijk gelukt.

Dit document bevindt zich in de collectie klein materiaal onder nummer: 15009/8020.
Obligatie met couponnen voor een lening voor Amsterdam, 1791

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<