Lenen voor een feest

nr. 000006000002_001 Om het bezoek van tsaar Peter de Grote met Russische gezanten aan Amsterdam te bekostigen, sloot het college van de kooplieden op Rusland in 1698 een lening van vijftigduizend gulden af. De Staten-Generaal stonden voor de aflossing daarvan een extra heffing toe van een half procent op alle goederen van en naar Rusland.

Afgeloste obligatie

Er werden vijftig obligaties van ieder duizend gulden uitgegeven. Dit exemplaar is de enige die bewaard is gebleven. De obligatie was afgelost. Dat kan je zien aan de twee ‘knippen’ door het papier.

Feest voor de tsaar

In augustus 1697 was een groep Russische gezanten, geleid door tsaar Peter de Grote, naar Amsterdam gekomen. Het gezantschap werd door de burgemeesters en handelaren op Rusland feestelijk onthaald, met feestmalen, vuurwerk en cadeaus.

Moscovische handel

De handel op Rusland nam in de zeventiende eeuw grote vormen aan. Amsterdamse kooplieden voerden olie, hennep, leer, brandhout en teer in vanuit de Russische steden. De belangrijkste haven in het Witte Zeegebied was Archangel.

Bescherming in oorlog

Ten tijde van oorlog werden de handelsschepen op Rusland beschermd door konvooien van de admiraliteit. Om dat te organiseren werd een college van kooplieden opgericht dat in de achttiende eeuw de Directie van de Moscovische Handel is gaan heten.

Obligatie van een lening voor de ontvangst van Peter de Grote, 1698

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<