Een-zestiende lot uit de Generaliteitsloterij, 12 november 1764
Loterijbriefje
Spaarbankboekje van de spaarbank van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, 1827
Spaarbankboekje
Ondergrond voor een obligatielening, ontwerptekening door Fré Cohen, 1933
Obligaties
Brief over de aankoop van een Mondriaan door de Gemeente Amsterdam, 6 november 1987
Amsterdam koopt Mondriaan
Register met daarin vermeld de aankoop van een schilderij van Rubens door Rembrandt, 8 oktober 1637
Rembrandt en Rubens
Annulering van een contract tussen Rembrandt en Jan Six, 13 september 1658
Rembrandt en Jan Six
Vijf perkamenten beleenbriefjes uit de negentiende eeuw
Beleenbriefjes
De Graanbeurs in de Beurs van Berlage, tekening door Otto B. de Kat, 1953
Beurs van Berlage
Boedelinventaris van Jan Six, 1709
Boedelinventaris
In 2015 werd een nog onbekend aandeel van de VOC gevonden.
Een onbekend VOC-aandeel
Prospectus en onuitgegeven aandeel van het in 1779 opgerichte fonds ‘Concordia Res Parvae Crescunt’
Eendragt maakt Magt
Kaart van de Gemeente Giro, 1927
Girobussen
Kaartboek van het Leprozenhuis, 1703
Kaartboek Leprozenhuis
Lening door Willem Gideon Deutz aan keizer Karel VI, 1736
Lenen aan vorsten
Notificatie over de liberale gifte, 14 februari 1748
Liberale gifte
Paalhuis bij de Nieuwe Brug, tekening door Abraham Storck, 1679

Paalhuis
Opmeting van de plantage Jagtlust in Suriname, 1738
Plantages in Suriname
Rekening van kapper en pruikenmaker Etienne voor de familie Willink, 1839
Rekening van de kapper
Boekje met spelregels voor een illegale loterij uit het begin van de zeventiende eeuw
Rijfelarijboekje
Kluisjes in de safe deposit van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, foto door Jan van Dijk, ca. 1936
Safe deposit
Spotprent op de windhandel, 1720
Spotprent op de windhandel
Uitgavenpost voor stadszwanen, archief van de Thesaurieren Ordinaris, 1570
Stadszwanen
Het tolhek bij de Sloterweg, tekening door Gerrit Lamberts, 1817

Tolhek
Testament van Lijsbeth Cornelis Bruntendr, 1565
Zielenheil
Loterijprent ten behoeve van het Dolhuis, 1592
Loterijprent
Aandeel uitgegeven in Amsterdam ter financiering van de Louisiana Purchase, 1804
Louisiana Purchase
Register van bedelaars, 1597-1598
Bedelaars
Fotokopie van een VOC-aandeel uit 1606, uit de boedelpapieren van Hendrick Jansz Cock
VOC-aandeel van een wees
De koopmansbeurs, prent door A.A. Bolswert en M. Colijn, 1609
Beurs van De Keijser
Overeenkomst over de handel in aandelen van de West-Indische Compagnie, 1629-1630
Handel in aandelen
Obligatie van een lening voor de ontvangst van Peter de Grote, 1698
Lenen voor een feest
Obligatie met couponnen voor een lening voor Amsterdam, 1791
Stadslening
Assignaat, ca. 1789

Assignaten
Wissel uit het archief van Ketwich en Voombergh, 1805
Wisselbrief
Beleenbriefjes van de Bank van Lening, 1861
Bank van Lening
Ontwerptekening voor een tegeltableau in de Beurs van Berlage door Jan Toorop, 1902
Koe in de beurs
Het sorteren van tweeduizend collectebusjes in de Bank van Lening, 1932
Collectebussen
Beelden van de beurzen van De Keyser (1608) en Zocher (1845), en de Beurs van Berlage (1903), Polygoon/NIBG
Beurzen van Amsterdam
Pagina uit een boekje met de wisselkoersen van goud en zilver in Amsterdam, 1794
Omwisselen
Plattegrond van New York met een register van land dat daar te koop is, 1794
New York

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<