Handel in aandelen

nr. 005075000002_001

Chirograaf

Isaac Casteleijn sloot in 1629 en 1630 overeenkomsten met Pieter de Bitter en Jacques Hack. Binnen een jaar zouden zij aandelen in de West-Indische Compagnie van hem kopen. De overeenkomst werd twee keer geschreven op een vel papier. Dat werd in het midden doorgeknipt, dwars door de kunstig geschreven letters A,B,C en D. Ieder kreeg de helft van het document. Door de stukken aan elkaar te passen kon de echtheid bewezen worden. Dat heet een chirograaf.

Koop gaat niet door

Casteleijn overleed en de waarde van de aandelen in de West-Indische Compagnie daalde. De erfgenamen van Casteleijn probeerden in 1635 de verkoop af te dwingen. Notaris Nicolaas Jacobs trad namens de erfgenamen op voor de schepenbank.

West-Indische Compagnie

In 1621 werd de West-Indische Compagnie opgericht om handel te gaan drijven op Noord- en Zuid-Amerika. De WIC handelde in suiker, tabak, parels, bont, tropisch hout en ivoor. Ook het transport van slaven uit West-Afrika naar de plantages in Amerika bracht veel geld op.

Termijnhandel

Spoedig na de start van de aandelenhandel aan het begin van de zeventiende eeuw ontstond ook de handel in opties. ‘Actionisten’ kochten tegen betaling van een premie het recht om aandelen op termijn te kopen dan wel te verkopen.

Archief van de Amsterdamse Notarissen

Deze chirograaf is bewaard gebleven in het protocol van de notarissen Jacob en Nicolaas Jacobs, die van 1610 tot 1642 in Amsterdam werkzaam waren. In het protocol van een notaris staat de tekst van alle akten die bij hem gepasseerd zijn. Het Stadsarchief beheert de Amsterdamse notarisprotocollen vanaf 1578, alles bij elkaar meer dan drie kilometer planklengte. Het is het grootste en belangrijkste archief voor de geschiedenis van Amsterdam.

Overeenkomst over de handel in aandelen van de West-Indische Compagnie, 1629-1630

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<