Eendragt maakt Magt

nr. A00679000967 Prospectus en onuitgegeven aandeel van het in 1779 opgerichte fonds ‘Concordia Res Parvae Crescunt’, opgetekend door notaris Paulus van Huntum.

Beleggingsfondsen en waardefondsen

De laatste twee decennia zijn beleggingsfondsen onder particuliere beleggers enorm populair. Op de beurzen in de Verenigde Staten en Europa overtreft het aantal beleggingsfondsen inmiddels de effecten. Voordelen van de fondsen zijn spreiding en liquiditeit. Beleggingsfondsen zijn ‘bedacht’ in het achttiende-eeuwse Amsterdam. De stad was toen in financiële zin hoog ontwikkeld. Het allereerste fonds werd in 1774 opgericht in Amsterdam door de vermogende koopman/makelaar Abraham van Ketwich (1743-1809).

Eendragt maakt Magt

Het fonds Eendragt maakt Magt werd opgericht na de financiële crisis van 1772-1773. Van Ketwich bood investeerders met beperkte middelen de gelegenheid om te investeren in onder meer obligaties. Die werden uitgegeven door banken en regeringen in onder andere Oostenrijk, Denemarken en Rusland en in plantageleningen in West-Indië. De risico’s werden gespreid. Een loterij maakte deel uit van het fonds. Na 25 jaar zou het fonds opgeheven worden.

Concordia Res Parvae Crescunt

Het fonds met de Latijnse vertaling van Eendragt maakt Magt werd enkele jaren later geïntroduceerd, eveneens door makelaar Abraham van Ketwich. De opzet van het fonds kwam overeen met Eendragt maakt Magt, maar kende meer vrijheid van investeren. Waarin geïnvesteerd zou worden, werd niet gespecificeerd. Alleen solide doelen zouden gekozen worden. Het is om deze vrije 'investment policy' vermoedelijk het eerste waardefonds ter wereld. Concordia Res Parvae Crescunt werd in 1893 geliquideerd. In 1894 werd een bedrag van 430,55 gulden voor een aandeel van vijfhonderd gulden betaald, 87 procent van de originele investering.

Prospectus en onuitgegeven aandeel van het in 1779 opgerichte fonds ‘Concordia Res Parvae Crescunt’

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<