Beurs van De Keijser

nr. 010097000002 In 1607 besloot de Amsterdamse vroedschap 'tot gerief der coopluijden' om aan het Rokin een beurs te bouwen 'gelijck in veel coopsteden gebruijckelijck is'. Voor die tijd kwamen de kooplieden bijeen op de Nieuwe Brug aan het IJ en bij slecht weer in een kerk. De beurs werd gebouwd onder leiding van stadsbouwmeester Hendrick de Keyser.

Meer dan vierhonderd producten

Op de beurs werden meer dan vierhonderd verschillende artikelen verhandeld, afkomstig uit alle windstreken. Elk type handelswaar had een eigen standplaats. Op de pilaren rond de binnenplaats stonden de namen van de steden en gewesten waarmee handel werd gedreven. Handelaren uit de hele wereld kwamen op de beurs. Een tijdgenoot noemde de Amsterdamse beurs 'een wandelpark waar Moor met Noorman handel drijft, een kerk waar Joden, Turk en Christen vergaren'.

Verzakkingen

De beurs was gebouwd over het water van het Rokin en was nooit erg stevig. Er traden voortdurend verzakkingen en scheuren op. In 1836 werd het gebouw gesloten en twee jaar later werd het gesloopt.

Reclame

Onder op de prent staan lofdichten op de beurs in het Nederlands, Frans en Latijn. De prent, uitgegeven direct nadat de bouw van de beurs was voltooid, was reclame voor de beurs en voor de stad.

De koopmansbeurs, prent door A.A. Bolswert en M. Colijn, 1609

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<