Beurs van Berlage

nr. 010062001711 Een tekening uit 1953 van de Graanbeurs in de Beurs van Berlage door Otto B. de Kat. De kunstenaar geeft een blik in de ruimte waarin destijds partijen graan werden verhandeld. Opvallend zijn de gele bakstenen muren. De Kat maakte meerdere tekeningen van de Beurs van Berlage, sommige vanaf een stellage die speciaal voor hem was neergezet.

Graanbeurs

In de Graanbeurs keurden de graanhandelaren de graanmonsters in de hand, voordat ze tot koop overgingen. Hiervoor moest het licht optimaal zijn. Om die reden heeft de beurs een zaagtanddak, met alle ramen op het noorden. Mochten de handelaars de monsters in de buitenlucht willen keuren, dan konden ze de achter de zaal gelegen binnenplaats gebruiken. De gele bakstenen muren zijn versierd met tableau’s van Jan Toorop die de ontwikkeling van graanoogst tot brood weergeven. De Graanbeurs is in 1990 verbouwd tot concertzaal. De ruimte, met de muren, is daarbij onaangetast gebleven. De muziek wordt uitgevoerd in een soort glazen bak die middenin de ruimte is geplaatst.

Beurs van Berlage

Koningin Wilhelmina opende de beurs in 1903. De beurs bood onderdak aan de handel in goederen, effecten, graan, valuta en scheepsvrachten, later ook in assuranties en opties. De beurs wordt nu genoemd naar haar architect, Hendrik Petrus Berlage (1856-1934). Opdrachtgever was de gemeente Amsterdam. De bouw, die in 1898 begon, ging met veel conflicten gepaard. De idealistische opvattingen van Berlage en zijn groep kunstenaars, onder wie Jan Toorop, Lambertus Zijl en Albert Verweij, wekten wantrouwen bij de handelaren. Zij wilden zelfs in 1906 de tableaus van Jan Toorop uit de voorhal verwijderen. Dit ging niet door en de voorstellingen zijn er nog steeds te bewonderen. De laatste beurshandel, de Agrarische Termijnmarkt, vertrok in 1998. Het gebouw is nu in gebruik voor concerten, tentoonstellingen en evenementen.

Otto B. de Kat

Kunstenaar Otto Boudewijn de Kat (1907-1995) werkte vrijwel altijd figuratief. Hij bewonderde Franse impressionisten en kubisten als Bonnard, Vuillard en Matisse en heeft een omvangrijk oeuvre nagelaten. Hij was actief in kunstenaarsverenigingen in Amsterdam en Haarlem, maar verbleef ook lange perioden in Rome, Brussel en Parijs. Van 1955 tot 1972 was hij hoogleraar aan de Rijksacademie van beeldende kunsten in Amsterdam.

De Graanbeurs in de Beurs van Berlage, tekening door Otto B. de Kat, 1953

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<