Bedelaars

nr. 000347000001_003

Vreemdelingen

Rond 1600 beleefde Amsterdam een tijdperk van ongekende bloei en groei. Welvarende handelaren en ambachtslieden kwamen naar de stad, maar zij werden in aantal verre overtroffen door de grote massa armen die in Amsterdam werk hoopten te vinden. Dat lukte vaak niet, en bedelen of stelen vormden dan de enige uitweg.

Bedelbriefje

Landloperij en bedelarij waren een grote plaag aan het eind van de zestiende eeuw. De Staten van Holland en West-Friesland bepaalden in 16 december 1595 bij plakkaat dat bedelaars schriftelijk verlof van de schout moesten hebben. In 1613 werd de bedelarij geheel en al verboden.

Eén register

In Amsterdam werden bedelaars die een vergunning kregen geregistreerd. Dit is het enige bewaard gebleven register. Het is aangelegd door de ‘gecommiteerde opsienders der armen’ die in 1596 werden aangesteld om uitvoering te geven aan de keur tegen bedelarij. Het register maakt nu deel uit van het archief van het Spinhuis.

Leeftijd en nummer

In het register werden gegevens als naam, leeftijd, herkomst en verblijfplaats genoteerd. In de kolommen rechts de leeftijd en het nummer van de inschrijving. Blijkens dit register werden in één jaar 1743 bedelaars opgepakt.

Register van bedelaars, 1597-1598

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<