Assignaten

nr. 005385000001_001 Vanaf 1789 werden in Frankrijk assignaten als papiergeld gebruikt. Assignaten zijn een soort hypotheekbiljetten. Eigenlijk geeft ieder biljet recht op een deel van de kerkelijke en adellijke goederen die tijdens de Franse Revolutie waren onteigend.

Waardeloos

De assignaten werden in Frankrijk in steeds grotere hoeveelheden en steeds lagere denominaties gedrukt om de oorlog te financieren. Gevolg was een hollende inflatie. In vijf jaar daalde de waarde tot een dertigste van de uitgiftekoers.

Niet in omloop

Toen Franse troepen in 1795 de Nederlanden waren binnengevallen, betaalden de soldaten hun aankopen met Franse assignaten. De Bataafse regering was niet in een positie dit te verbieden. Wel verbood men de Nederlanders de ontvangen assignaten opnieuw uit te geven.

Zever meter geld

De assignaten konden in Amsterdam worden ingeleverd bij het Bureau ter inwisseling van de assignaten. Tot het archief van dit bureau hoort nu een grote verzameling assignaten: zeven meter propvolle archiefdozen.

Assignaat, ca. 1789


© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<