Volière in Artis

nr. 010055000001 De grote volière van Artis werd na 1863 gebouwd. Artis was aanvankelijk een sociëteit voor de welgestelde Amsterdammers. De tekening toont enkele deftige bezoekers; links een wandelend paar en rechts twee heren. Een litho naar de tekening van de nog vrij nieuwe volière verscheen in 1869 in het jaarboekje van het Artis genootschap.

Genootschap

In 1838 werd het Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra opgericht. Het genootschap kocht het landgoed Middenhof aan de Plantage Middenlaan. Een jaar later werd een hele reizende menagerie opgekocht. De basis voor de dierentuin van het genootschap, kortweg Artis genoemd, was daarmee gelegd.

Dieren voor de rijken

Artis was eerst alleen voor de welgestelde Amsterdammers toegankelijk. Alleen leden, die tien gulden contributie betaalden, hadden toegang tot de tuin. Later mochten ook 'werklieden en dienstboden' naar binnen; toen hoefde er in de maand september slechts een kwartje betaald te worden. Ook nu hanteert Artis in september nog een gereduceerde toegangsprijs.

Vast onderdak voor de vogels

Rond het midden van de negentiende eeuw kregen de dieren van Artis vaste hokken. In 1863 kocht het Artis genootschap een buitenhuis met grond aan de Plantage Franschelaan. Het werd de kern van de volière. Er werden kooien aan vast gebouwd. Sindsdien deed het dienst als volière voor ibissen, reigers, pauwen en hoenderachtige vogels.

De volière van Artis, tekening door Willem Hekking jr., 1869

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<