Koosjer eten

nr. 010002099019 De foto maakt deel uit van de serie ‘Koosjer eten in Amsterdam’ die fotograaf Ilan Harel in 1986 maakte in opdracht van het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Hij fotografeerde onder andere koosjere winkels en eetgelegenheden, de gang van zaken in de keuken van bejaardentehuis Beth Shalom, de werkzaamheden van een rabbinaal toezichthouder en het reinigen van keukengerei dat met niet-koosjer eten in aanraking was geweest.

Toegestaan

De Thora geeft nauwkeurige voorschriften voor het eten en bereiden van voedsel. Het woord koosjer betekent ‘toegestaan’. Volgens de joodse spijswetten mag bijvoorbeeld alleen vlees gegeten worden van dieren met gespleten hoeven die herkauwen: vlees van koeien en schapen mag dus wel, maar dat van varkens niet, want die herkauwen niet. Uit het water mogen alleen dieren gegeten worden met vinnen en schubben, dus geen schaaldieren of paling. Bloed mogen joden niet binnen krijgen. En vlees en melkproducten mogen niet samen in een maaltijd zitten. Ook het keukengerei voor deze verschillende soorten eten moet strikt gescheiden blijven.

Koosjere vis

De meeste vis is koosjer en hoeft daarom niet ritueel geslacht en koosjer gemaakt te worden. Sommige joden nemen wel hun eigen plank en mes mee naar de vishandel, om het contact met niet-koosjere vissoorten te voorkomen. Zo ook deze klant van Vishandel Hogenbirk in de Maasstraat, die gefotografeerd werd door Ilan Harel.

Documentaire foto-opdracht

In 1969 stelde de GKf, de beroepsvereniging voor fotografen, de gemeente voor om foto-opdrachten te verstrekken en de gemaakte reportages te bewaren in het toenmalige Gemeentearchief, tegenwoordig het Stadsarchief Amsterdam. Het idee werd positief ontvangen en sinds 1972 geeft het Amsterdams Fonds voor de Kunst aan beroepsfotografen documentaire foto-opdrachten. Inmiddels omvat deze collectie meer dan vijfduizend foto’s van ruim honderd fotografen.

Vishandel Hogenbirk in de Maasstraat, foto door Ilan Harel, 1986

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<