Herberg Zeeburg

nr. image

Fort

Op de plaats van Zeeburg aan de Zeeburgerdijk (huidig nr. 633) stond aanvankelijk een fort van drie verdiepingen hoog, met onderaan schietgaten. Dit was gevestigd op een voormalige veldschans ter bescherming van de zeedijk. In 1658 kwam het overbodig geworden verdedigingswerk in gebruik als herberg: zo kon de stad de bouwkosten terugverdienen. Een voormalige marinekapitein huurde de stadsherberg en gezien zijn indrukwekkende drankvoorraad (bieren, wijnen en brandewijn) zat de loop er goed in. Zijn opvolgers hielden stand tot de sloop van het gebouw in november 1669, zoals werd aangetekend in het ‘verhuurboek’ van de stad.

Varkens en koeien

In 1675 werd er een nieuwe herberg Zeeburg gebouwd. Deze locatie zou uitgroeien tot een trefpunt van de veehandel. Aan de naastgelegen steigers legden transportschepen met varkens en koeien aan en ieder weekend was er veemarkt. In de herberg konden de veehandelaren eten, drinken en overnachten, terwijl hun dieren buiten graasden of in stallen werd ondergebracht. Er kwamen ook dagjesmensen genieten van het uitzicht over het Noord-Hollandse platteland. Zoals in 1781 de Duitse keizer Jozef II, tijdens diens incognito reis door de Nederlanden.

Veemarkt

Na een verbouwing in 1767 kreeg de herberg Zeeburg zijn huidige uiterlijk. Rond die tijd werd er ook een nieuw stallencomplex gebouwd, waarvan tientallen hokken in 2002 zijn opgegraven door archeologen. Aan de functie voor de veehandel kwam in de negentiende eeuw een einde met de komst van Gemeentelijke Veemarkt in de Rietlanden (nu: Veelaan). Als herberg bleef Zeeburg echter in gebruik tot 1915.

Aantekening van de sloop van 'Redout Zeeburg' in 1669 in het Verhuurboek.

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<