Ezelinnenmelk

nr. B00000000238 Handelaren in ezelinnenmelk zijn tegenwoordig niet meer te vinden. Dat was anders in de achttiende en negentiende eeuw, toen rijke Amsterdammers voor hun gezondheid graag een glaasje ezelinnenmelk dronken. In dit adresboek uit 1884-1885 staan nog vier handelaren in ezelinnenmelk vermeld.

Gezond

In de achttiende en negentiende eeuw was ezelinnenmelk een populaire gezondheidsdrank. Er werden daarom hele kuddes ezelinnen gehouden. Jacob Bicker Raye noteerde in zijn dagboek dat er op 20 februari 1771 bij zware mist een ezelin te water raakte en verdronk. Ze maakte deel uit van een troep ezelinnen die op weg waren naar de huizen van Amsterdammers die hun melk wilden kopen. Ezelinnenmelk zou goed zijn voor de gezondheid en werd gedronken door baby’s, kinderen en zieken. Een ezelin leverde maar een paar liters melk per dag; de melk was dus duur en werd per glas verkocht. De ezelinnen werden voor de deur van de klanten gemolken, zodat deze de melk zo vers mogelijk konden drinken. Zo zou die het meest effectief zijn.

Handelaren

Er waren in die tijd verschillende handelaren in ezelinnenmelk in de stad. Het bekendst was het bedrijf van de familie Roding, die in het midden van de negentiende eeuw zo’n zeventig ezelinnen bezat. De familie had een complex huizen, stallen en schuren aan de Passeerdersdwarsstraat. Tot 1904 bleef het bedrijf bestaan. In dit adresboek uit 1884-1885 staan ze dan ook vermeld.

Adresboeken

Het Stadsarchief bewaart een serie adresboeken van 1823 tot en met 1940. De boeken zijn onderverdeeld in twee delen: een deel met namen, op alfabetische volgorde geordend, en een deel dat straatnamen en huisnummer vermeldt. Ook beroepen staan erin. De adresboeken werden, aldus de eerste edities, uitgegeven omdat er behoefte was aan een register met de ‘meest notabele personen van de stad’. Het adresboek is een prachtige en gemakkelijk toegankelijke bron voor onderzoek naar personen in Amsterdam.

De vermelding van handelaars in ezelinnenmelk in een adresboek uit 1884-1885

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<