Diemerzeedijk

nr. 010116000440 Deze foto van Frits Weeda uit 1962 laat de verbranding van chemisch afval op de Diemerzeedijk zien. Vanaf 1955 was het buitendijkse gebied van de Diemerzeedijk in gebruik als afvalstortplaats en brandplaats voor chemisch afval uit de Amsterdamse haven en ver daarbuiten. De bodem is daardoor sterk verontreinigd met onder andere minerale olie en zware metalen. Met de komst van de nieuwe wijk IJburg is de vervuilde grond ‘ingepakt’. De foto maakt deel uit van een serie van tien foto’s.

Diemerzeedijk

De Diemerzeedijk is een oude middeleeuwse dijk, aangelegd om het water van de Zuiderzee te keren. De dijk loopt vanaf Zeeburg langs het dorp Diemen naar Muiderberg. Door aanslibbing ontstond een buitendijks gebied. Door de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal ten zuiden van de Diemerzeedijk aan het eind van de negentiende eeuw ontstond een schiereiland.

Sanering

Met de komst van IJburg werd een saneringsplan ontworpen. Er werd voor gekozen de vervuilde grond in te pakken. Er is een doos gemaakt van tweeënhalve kilometer lang en dertig meter breed met een diepte van 26 meter. De schermwanden staan aan de onderkant op een reeds aanwezige dikke kleilaag en bovenop bevinden zich deklagen met daarop een tachtig centimeter dikke leeflaag. De grondwaterstand binnen de doos wordt lager gehouden dan die in de omgeving, waardoor vervuild water niet naar buiten kan lekken.

Stadspark

Op de verontreinigde grond is een nieuw stadspark verrezen, het Diemerpark, dat op 3 maart 2004 officieel open ging. Omdat er maar een kleine laag grond is en geen grondwater, zijn er beperkingen aan de beplanting. Het park bestaat uit grassen, kruiden, kleine bomen en struiken. Het is bedoeld voor de bewoners van IJburg.

Frits Weeda

Frits Weeda (1937) fotografeerde in de periode 1958-1965 de stad waarin hij woonde — Amsterdam — en het omringende landschap. Hij vestigde de aandacht op de verkrotting van oude wijken, de vervuiling van de polders en het verval van het kleinbedrijf. Ontroerend zijn daarnaast zijn opnames van kinderen verdiept in hun spel, markttaferelen op het Waterlooplein en alledaagse Amsterdamse rommel als een achtergelaten autowrak langs de straat.

Verbranding van chemisch afval op de Diemerzeedijk, foto door Frits Weeda, 1962

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<