Darwin schrijft Artis

nr. 000395000001_001

Brief van Darwin

Op 28 november 1868 schreef de beroemde Engelse bioloog Charles Darwin (1809-1882) een brief aan de directie van Artis over de ontwikkeling van de verschillende soorten pauwen die daar gehouden werden. Darwin had enige jaren daarvoor zijn opzienbarende boek On the Origin of Species gepubliceerd, waarin hij beschreef hoe hogere diersoorten zich ontwikkeld hadden uit eenvoudigere organismen: de evolutietheorie.

Artis Natura Magistra

In 1838 werd het genootschap Natura Artis Magistra opgericht, wat ‘de natuur is de leermeesteres van de kunst’ betekent. In de volksmond werd de dierentuin gewoon ‘Artis’ genoemd. De eerste dieren werden gekocht van een menagerie die kermissen afreisde. De dierenverzameling breidde zich daarna steeds verder uit.

Biologen

Artis ontwikkelde zich niet alleen tot een belangrijke plek van vermaak, maar ook tot een onderzoekscentrum van formaat. Er werkten veel belangrijke biologen.

Twee soorten pauwen

Darwin hield zich bezig met de ontwikkeling van verschillende soorten beesten. Hij had gehoord dat er in Artis twee typen pauwen waren, de groene Javaanse en de blauwe Indiase pauw. Darwin vroeg de dierentuin om informatie over de verschillen in de ontwikkeling tussen beide soorten. De correspondentie van Darwin met Artis over deze kwestie beslaat in totaal zes brieven.

Brief van Charles Darwin aan Artis, 1868

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<