Rembrandt en Saskia

nr. 005001000003_001 Drie weken voor hun huwelijk gingen Rembrandt van Rijn en Saskia van Uylenburgh in Amsterdam in ondertrouw. Op 10 juni 1634 werden ze ingeschreven in het ondertrouwregister van de Oude Kerk. Het register van ondertrouw is een goede bron van informatie over de Amsterdammers over een periode van vele eeuwen.

Rembrandt en Saskia

Op 2 juli 1634 trouwden Rembrandt en Saskia in het Friese dorp Sint Annaparochie. Saskia was afkomstig uit Friesland. Zij was het nichtje van de kunsthandelaar Hendrik van Uylenburgh, met wie Rembrandt samenwerkte. Rembrandt heeft Saskia veel geschilderd. Zij kregen samen vier kinderen, van wie alleen zoon Titus in leven bleef.

Moeders consent

Rembrandt tekende het register van ondertrouw zelf, Saskia werd vertegenwoordigd door haar Amsterdamse neef ds. Jan Cornelis van Uylenburgh. De tekst van de ondertrouw vertelt dat Rembrandt op dat moment 26 jaar oud was. Rembrandts moeder had toestemming gegeven voor het huwelijk. Het ondertrouwregister vermeldt verder dat Rembrandt afkomstig was uit Leiden en nu aan de ‘Brestraet’ woonde. In die Breestraat had Rembrandt toen samen met Hendrik van Uylenburgh een atelier en handel in schilderijen.

Dossier Rembrandt

In de archieven is veel te vinden over Rembrandt. Er zijn zeker zo’n vijfhonderd documenten bewaard met betrekking tot de schilder, variërend van stukken over koop en verkoop van schilderijen en huizen tot de rechtzaak in het ‘Huwelijkskrackeelboeck’ naar aanleiding van de poging van zijn huishoudster Geertje Dircx om hem tot een huwelijk te dwingen.

Ondertrouwregister van de Oude Kerk met de ondertrouw van Rembrandt en Saskia op 10 juni 1634

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<