Vismarkt

nr. 010097000023 Pieter van den Berge tekende rond 1690 dit tafereel van de vismarkt op de Dam, met visvrouwen, spelende kinderen en twee deftige heren die keurend kijken naar de vis die een loopjongen draagt in een schaal op zijn hoofd. Een ooievaar, rechts, hoopt een visje mee te pikken.

Stadhuis, waag en Huis onder het Zeil

Links met het uithangbord staat Het Huis onder het Zeil, zo genoemd vanwege de luifel. Op de achtergrond het Paleis op de Dam, toen nog het stadhuis van Amsterdam. Rechts de waag, die in 1808 werd afgebroken toen koning Lodewijk Napoleon van het stadhuis zijn paleis maakte.

Zeevismarkt en riviervismarkt

Vanaf de middeleeuwen tot 1841 was er op de Damsluis een vismarkt met overdekte visbanken. Aan de IJ-zijde van de markt werd de zeevis verkocht en aan de Rokin-zijde de riviervis. Het was verboden vis buiten de markt om te verkopen; alleen de goedkoopste soorten mochten bij het bothuisje in het IJ aan de man worden gebracht.

Markten in de zeventiende eeuw

De markten vervulden in de zeventiende eeuw een belangrijke plaats in de stad. Voor bijna ieder artikel bestond er wel een aparte marktplaats. Zo waren er bijvoorbeeld ook een appelmarkt, een botermarkt en een bloemenmarkt.

Werkgelegenheidsproject?

Op 29 januari 1597 besloot de vroedschap dat jongeren zonder inkomen om een vak te leren en hun brood te verdienen visdrager konden worden. Het armenhuis verstrekte legitimatiebewijzen en hield toezicht op de jongens. Zou de jongen met de schaal op zijn hoofd zo’n erkende visdrager zijn?

Kalenderblad voor maart

Deze tekening is een studie voor een kalenderblad voor de maand maart. Op de andere kalenderbladen staan ook Amsterdamse stadsgezichten waar veel Amsterdammers op te zien zijn. Er zijn nu in totaal nog tien bladen bekend.

Vismarkt op de Dam, tekening door Pieter van den Berge, ca. 1690

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<