Verlof tot begraving

nr. 000483000001 Dit overledenenkaartje en ‘verlof tot begraving’ van Marie Susanne Huguelet komen uit het archief van de Nieuwe Oosterbegraafplaats. Het kaartje maakt deel uit van de index op het begraafregister uit de periode 1955-1992. Uit het kaartje kun je aflezen dat Marie Susanne Huguelet op tachtigjarige leeftijd is overleden. Ze was de weduwe van J.G. Vegersteen. Ze is begraven in vak 47 in graf nummer 87. De uitvaart is verzorgd door begrafenisondernemer Coop/Heijdeman.

Verlof tot begraving

Het documentje komt uit de chronologisch geordende serie verloven tot begraving. Zonder toestemming mag er niet begraven worden. Het verlof tot begraven wordt afgegeven door de ambtenaar van de burgerlijke stand en meestal aangevraagd door de begrafenisondernemer. Uit het verlof tot begraving valt nog op te maken dat Marie Huguelet is overleden om 15.00 uur en dat de begrafenis plaatsvond om 10.00 uur.

Plattegrond

De overledenenkaartjes en de verloven tot begraving zijn digitaal raadpleegbaar. Op een plattegrond van de begraafplaats is via de codes terug te vinden waar een graf zich bevindt. De plattegrond is ingedeeld in grafvakken, in dit geval gaat het om vak 47. Op de begraafplaats is het nummer van het graf linksonder in de steen gegraveerd.

De Nieuwe Ooster

In 1894 werd de Nieuwe Oosterbegraafplaats ingewijd. In de loop van de tijd zijn hier ruim 300.000 mensen begraven; veel graven zijn inmiddels geruimd. De begraafplaats wordt sinds de opening van een crematorium in 1994 De Nieuwe Ooster genoemd en is met zijn dertigduizend grafplaatsen de grootste begraafplaats van ons land. De Nieuwe Ooster ligt aan de Kruislaan in de Watergraafsmeer. De begraafplaats is ontworpen door de landschapsarchitect Leonard Springer. De gebouwen zijn ontworpen door stadsbouwmeester A.W. Weisman, die kort hierna het Stedelijk Museum bouwde.

Verlof tot begraving van Marie Susanne Huguelet, archief van de Nieuwe Oosterbegraafplaats, 1964

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<