Poorters

nr. 005033000001_001 Vanaf circa 1531 konden inwoners van Amsterdam poorter worden. Poorters hadden meer rechten dan andere inwoners. Poorter werd je door geboorte of door huwelijk of door betaling als je van buiten Amsterdam kwam. Alle poorters werden ingeschreven in poorterboeken en bij inschrijving kreeg een poorter een briefje waarmee hij kon aantonen dat hij poorter was.

Voordelen van het poorterschap

Alleen poorters konden ambten bekleden bij de stedelijke overheid of lid worden van een gilde – een voorwaarde voor het uitoefenen van de meeste beroepen. Kinderen van poorters die wees werden mochten in het Burgerweeshuis worden opgenomen. Andere wezen gingen naar minder goede weeshuizen van kerken en liefdadigheidsinstellingen.

Poorterboek: bron voor genealogie

De poorterboeken bevatten duizenden namen van Amsterdammers. De poorterboeken dateren van 1531 tot 1811. De serie is helaas niet helemaal compleet. In het informatiecentrum van het Stadsarchief staan indexen op persoonsnamen, beroepen en plaatsen van herkomst. De poorterboeken uit de periode 1531-1652 zijn doorzoekbaar via de Archiefbank.

Poorterbriefjes

Er zijn niet veel poorterbriefjes bewaard. Het Stadsarchief heeft wel het briefje van een molenaar uit Loosdrecht, die poorter werd door huwelijk met een poortersdochter uit Amsterdam en bijvoorbeeld het briefje van Carl Sommers, die als luitenant van het korps huzaren niet hoefde te betalen.

Vlamingen in Amsterdam

Het poorterboek ligt open op een pagina uit 1586, het jaar nadat de Spanjaarden Antwerpen veroverden. Op deze twee bladzijden staan vijftien inschrijvingen: vier nieuwe poorters kwamen uit Antwerpen en zeven uit de rest van Vlaanderen. Van de nieuwe poorters die tussen 1585 tot 1589 in Amsterdam werden ingeschreven was 54 procent afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden.

Geo-informatie

In de poorterboeken staat bij de inschrijving van een poorter van buiten Amsterdam zijn plaats van herkomst vermeld. In het informatiecentrum staat een zoeksysteem op de plaatsnamen. U vindt hierin de hedendaagse spelling van de plaatsnaam (als hij nog bestaat) en waar de plaats ligt of gelegen heeft.

Register van gekochte poorters, 1584-1605

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<