Het werkhuis

nr. 010003001907 Deze foto toont de eetzaal van het Amsterdamse Armenhuis aan het begin van de twintigste eeuw. In het gebouw van het voormalige Armenhuis aan de Roetersstraat zit nu het Dr. Sarphatihuis, een verpleeghuis.

Werkhuis

Het gebouw aan de Roetersstraat werd in 1782 gebouwd als werkhuis. Opgepakte bedelaars en hoeren werden er opgesloten om dwangarbeid te verrichten. Werklozen die aan de bedelstaf dreigden te raken, konden zich vrijwillig laten opnemen om in ruil voor zware arbeid kost en inwoning te krijgen.

Het Armenhuis

Toen in 1840 het Oudemannenhuis de deuren sloot, werd het werkhuis vooral een bejaardenoord. Na een fusie met het Huiszittenhuis veranderde de naam in 1875 in Armenhuis. Daar werden volgens het reglement 'tijdelijk verpleegd ouden van dagen, ongeneeslijk zieken, idioten en voorts zoodanigen wier opneming in een gesticht onvermijdelijk is.' In 1933 veranderde de naam in Gemeentelijk Verzorgingstehuis voor Ouden van Dagen.

Zwaar werk voor bejaarden

In het Armenhuis moesten de ouden van dagen hard werken voor hun brood: weven, spinnen, hekelen, breien, naaien en touwpluizen. De bewoners van het werkhuis maakten zeildoek en koffiezakken voor de Nederlandsche Handel-Maatschappij en hemden en broeken voor het leger en de marine. Pas in 1957 werd de werkplicht in het huis afgeschaft.

Fotograaf B.W. Arendsen

Fotograaf B.W. Arendsen (1867-1918) maakte een hele serie foto’s van het Armenhuis. Arendsen is verder vooral bekend om zijn foto’s van landschappen.

De eetzaal van het Armenhuis, foto door B.W. Arendsen

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<